« Späť

Mužský advent: 2.pondelok: Boží plán

Mužský advent: 2.pondelok: Boží plán

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; *
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, *
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. R.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, *
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, *
spravodlivosť zhliadne z neba. R.
Veď Pán dá požehnanie *
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť *
a po stopách jeho krokov spása. R.

 

Každý muž má predstavu a istý plán. Zvykneme všetko myslieť dobre, a preto sa nám často nedarí pochopiť, prečo naše plány nie vždy vychádzajú a nedosahujú očakávaný výsledok – a to najmä vo vzťahoch. Odpoveďou môže byť, že naše plány a cesty sa nezhodujú s tými Božími, často najmä preto, že nepočúvame Boží hlas. Niekedy sa nám zasa nezdá, žeby Jeho plán bol lepší ako ten, ktorý sme si vymysleli sami. Správna cesta však vedie “po stopách jeho krokov”. Ak máme po nej ísť, musíme nechať Boha ísť pred nami a nie snažiť sa Ho vliecť za nami. A keďže Jeho výsledky sú pozoruhodné, oplatí sa „prepnúť“ na Jeho plán. Aj dnes to môžeme skúsiť.