« Späť

Mužský advent: 2.ŠTVRTOK: Nástroj v Božích rukách

Mužský advent: 2.ŠTVRTOK: Nástroj v Božích rukách

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem!

Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš.

Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica rozpráši. Ty však zajasáš v Pánovi, tešiť sa budeš v Svätom Izraela.

Chudáci a bedári hľadajú vodu, a vody niet; jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím.

Na holých pahorkoch dám vytrysknúť riekam, uprostred údolí prameňom. Púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na pramene vôd.

Na púšti zasadím cédre, akácie, myrty a olivy, stepi vysadím jedľami, brestmi a cyprusmi, aby videli a poznali, aby si uvedomili a pochopili, že to urobila Pánova ruka, že to stvoril Svätý Izraela.

 

 

Ako muži radi tvoríme. Obzvlášť, ak to je niečo hodnotné a stále. Každé dielo ukazuje, že za ním niekto stojí, niekto ho vymyslel a spojaznil. A nás Boh pozýva byť nástrojmi v Jeho rukách: umožniť Mu vyjadriť, že neopúšťa, že túži meniť život ľudí a všemožne sa starať o svoje milované deti. Máme byť nástrojmi, ktoré budú ukazovať a privádzať ľudí k Bohu. Táto misia znie náročne, no On nám hovorí:” Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem!”