« Späť

Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci

Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci

Čítanie zo Svätého Písma:

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem!

Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš.

Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica rozpráši. Ty však zajasáš v Pánovi, tešiť sa budeš v Svätom Izraela.

Chudáci a bedári hľadajú vodu, a vody niet; jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím.

Na holých pahorkoch dám vytrysknúť riekam, uprostred údolí prameňom. Púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na pramene vôd.

Na púšti zasadím cédre, akácie, myrty a olivy, stepi vysadím jedľami, brestmi a cyprusmi, aby videli a poznali, aby si uvedomili a pochopili, že to urobila Pánova ruka, že to stvoril Svätý Izraela.

Zamyslenie: Boh nám sľubuje pomoc. Chce, aby sa nám v dobrom darilo a v akejkoľvek situácii sa nachádzame, chce nás On sám podporovať a žehnať. Prosme ho o pomoc a rozhliadnime sa okolo seba. Tam kde nič pred modlitbou nebolo, bude zdroj našej pomoci. Keď uvidíme, že zrazu tu či tam sa núka riešenie našich situácií- či už pomoc s bežnými povinnosťami alebo podpora psychická, fyzická či duchovná, prijmime pomoc. Ak je nám to nepríjemné, je to znakom i toho, že nechceme iných využívať- a to je správne. Prijať pomoc vždy znamená istú pokoru, ale rast v nej nám vždy len prospeje. Prijmime dnes Božiu pomoc i pomoc iných a buďme za ňu vďační. Je to Boží dar, ktorý potrebujeme.