« Späť

Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Čítanie zo Svätého Písma

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom.

Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka.

Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov. Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka. Teliatko i lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zaháňať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mláďatá budú vedno odpočívať. Lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou, dojča sa bude hrať nad dierou hada, do skrýše vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť ani pustošiť na celom mojom svätom vrchu; lebo poznaním Pána bude naplnená zem, ako vody napĺňajú moria.

V ten deň koreň Jesseho sa vztýči ako znamenie národom; pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok.

 Zamyslenie: Čo mám urobiť, aby som do svojho vnútra mohla vpustiť Tvojho Ducha Svätého: Ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a bázne pred Pánom? Môže vôbec prebývať v mojom srdci, ktoré je náchylné aj pre zlo. Hovoríš, že On mi pomôže dokonca aj poupratovať v mojom vnútri, premôcť aj staré zlé zvyky a dať mi novú slobodu, priniesť Tvoje kráľovstvo do môjho života, mojej rodiny aj okolia. Dnes Ťa volám Duchu Svätý: Príď, ostaň so mnou a odstráň všetko, čo v mojom srdci nemá byť, aby si si sa u mňa cítil veľmi dobre.

 

Zdroj obrázka: https://www.zastavki.com