« Späť

Ženský advent 4: Krok radosti

Ženský advent 4: Krok radosti

Čítanie zo Svätého Písma

Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy.

Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril.

V ten deň povedia: „Hľa, náš Boh, v neho sme dúfali a on nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu.“

Zamyslenie:

Uvedomiť si to, že to v TEBA dúfam! V Teba, ktorý nikdy nezradíš, neodpustíš a zvíťazíš. To je dôvod na skutočnú radosť. A Ty len potrebuješ moju dôveru, aspoň maličkú, aby si mohol konať. Dnes sa rozhodujem vykročiť v radosti: Ty si Boh mojej spásy. Ty si Pán, v ktorého dúfam. Moju budúcnosť dávam do Tvojich rúk a viem, že máš pre mňa krásny plán.

 

Zdroj obrázku: https://static.independent.co.uk