« Späť

Ženský advent 9: Krok odpustenia

Ženský advent 9: Krok odpustenia

Čítanie zo Svätého Písma:

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať.

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša.

Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď?‘

Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov.

Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

Zamyslenie:

Odpustenie koná zázraky. Nie je to jednorazová záležitosť, ale skôr frekventovaná a opakovaná- ako keď si každý deň umývame tvár. Ježiš povedal, že máme odpustiť 77x, čím myslel, že mám odpúšťať stále nanovo. Každý deň sa nám stáva, že je niekto na nás nevrlý, zažívame nepochopenie, necitlivosť, nezáujem, nelvďačnosť, ohovárky, nesplnené sľuby... Ak sa naučíme rýchlo odpúšťať. Okná našej duše ostanú vždy čisté a zlo v našom srdci nebude môcť zakoreniť. Môžeme si myslieť, že odpustenie má dopad najmä na človeka, ktorému odpúšťame. Popravde však odpustenie najviac pomáha nám: tak ako keď umyjeme okná od špiny a prachu nasadanej zvonku, neovplyvníme tým vonkajšie prostredie- prášiť z cesty sa bude stále, peľ z kvetov bude poletovať- ale my budeme vidieť zreteľne a nič nám nebude prekážať v rozoznávaní toho, čo sa deje vonku. Nájdime si čas- a možno hneď teraz skúsme vysloviť odpustenie tým, ktorí nám hneď prídu na myseľ. Urobíme tým priestor pre zázrak.