Autor

Autorom adventných zamyslení pre každého je pán Doc. Stanislav Košč, PhD.
Publikované boli knižne pod názvom Pripravme cestu - Adventné zamyslenia pre dospelých.

Texty sú publikované na Mojej Komunite s dovolením autora.

Zamyslenia pre každého

Položky so značkou 1.týždeň .

Sobota prvého týždňa

Sobota prvého týždňa V nedeľu sme spomínali, že základným cieľom adventu je pripraviť sa na smrť. V jednej piesni sa spievajú tieto slová: „... žiť ako keby každý deň bol posledný, potom nech veže padajú, nás to stretnutie nestraší...“ (porov. Lk 13,4) Dnes sa skúsme zamyslieť práve nad touto myšlienkou: advent to je radostné očakávanie milujúceho dieťaťa na svojho Otca-...
Čítaj ďalej o Sobota prvého týždňa »

Piatok prvého týždňa

Tento deň býva zväčša prvý piatok mesiaca decembra. Táto okolnosť nás priam vyzýva zamerať dnešné rozjímanie  na dôvod, pre ktorý toto všetko robíme. Prečo pripravujeme cestu, bdieme, očakávame atď.?  Jediný dôvod, ktorý dokáže byť dostatočne presvedčivý, je  ten, že to robíme z lásky a pre lásku, alebo presnejšie: robíme to, pretože tým odpovedáme na lásku,...
Čítaj ďalej o Piatok prvého týždňa »

Štvrtok prvého týždňa

Len bdelý človek začuje a porozumie hlasu volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! (Iz 40,3; Mt 3,3). Práve dnes by sme sa mohli pustiť do tejto práce: vyhrnieme si rukávy a ideme „vyrovnávať chodníky“. Už v predošlých dňoch sme sa usilovali „opásať si bedrá“ a vziať „lampy do rúk“, čiže nebyť ospalí a bdieť v očakávaní, čo od nás bude chcieť Pán, keď...
Čítaj ďalej o Štvrtok prvého týždňa »

Streda prvého týždňa

Druhá charakteristika, ktorú Ján Pavol II. použil na vysvetlenie slova „bdieť“, je láska k blížnym. Bdiem, teda viem o tebe, bdiem s Tebou a bdiem nad tebou. Mať na mysli tento aspekt bdenia ako očakávania Pána je veľmi dôležité na to, aby sme sa vyhli pokušeniu, že by Pán od nás chcel sedieť nečinne so založenými rukami a čakať, kým príde. Zdá sa, že platí skôr opak: Kto si sadne,...
Čítaj ďalej o Streda prvého týždňa »

Utorok prvého týždňa

Pripravujeme sa na Kristov príchod, na stretnutie s ním. Tento týždeň zameriavame svoju pozornosť na to stretnutie konečné, definitívne. Ide o rozhodujúcu chvíľu nášho života. Logicky vzaté, všetko by jej malo byť podriadené, lebo všetko smeruje k nej...    Nie je to ľahká úloha. Mnísi z rehole cisterciánov sa pri stretnutí zdravia slovami: „Memento mori“ (pamätaj na smrť)....
Čítaj ďalej o Utorok prvého týždňa »
Ukazujem 5 výsledkov.