Autor

Autorom adventných zamyslení pre každého je pán Doc. Stanislav Košč, PhD.
Publikované boli knižne pod názvom Pripravme cestu - Adventné zamyslenia pre dospelých.

Texty sú publikované na Mojej Komunite s dovolením autora.

Zamyslenia pre každého

Položky so značkou zamyslenie .

3. adventný týždeň - Štvrtok

Aj dnes pokračujme v našich zamysleniach o Pánovom príchode cestou Eucharistie. Eucharistiu definujeme – okrem iného – aj ako posilu. Pred svätým prijímaním sa kňaz potichu modlí, aby mu prijatie tela a krvi Kristovej bolo „posilou pre telo i dušu“. To, samozrejme, platí pre každého prijímajúceho. Eucharistiu teda môžeme vnímať aj ako ten najúčinnejší „multivitamín“ pre našu dušu. ...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Štvrtok »

3. adventný týždeň - Piatok

V piatok už tak akosi tradične uvažujeme o Kristovom krížia v tejto súvislosti o Božej láske, ktorú si symbolicky uctievame v Srdci Ježišovom. Azda to nie je nevhodné, zamerať týmto smerom myšlienky aj dnes, v už takmer vrcholiacom advente. Uvažujeme totiž tento týždeň o Eucharistii, ktorá je predovšetkým prejavom nepredstaviteľnej lásky zo strany Boha k nám ľuďom. „On pre nás ľudí a...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Piatok »

3. adventný týždeň - Streda

Dnešné zamyslenie by sme mohli zamerať na ešte iný obraz, vychádzajúci zo samotnej formy, ktorú Pán Ježiš zvolil, keď ustanovil Eucharistiu: chlieb a víno, ktoré sú nositeľmi jeho Tela a Krvi ako pokrmu a nápoja pre dušu. Keď Pán Ježiš hovoril o eucharistickom chlebe (Jn 6,35-65), píše sa, že „vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili“ (v. 66). Nemožno sa im až tak...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Streda »

3. adventný týždeň - Utorok

Ako prežívať sväté prijímanie, aby bolo „každodenným obnovovaním  sa“ v „prvotnej láske“, a nie všednosťou, rutinou,  statickým a bezduchým opakovaním akéhosi rituálu? Isteže, je ťažko nájsť odpoveď, na ktorú by sa dalo povedať:  „Toto rob a budeš žiť“ (ako hovorieval Ježiš). Predsa však sa zdá,  že nám tu môže dobre poslúžiť jedna paralela, ktorá asi nie...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Utorok »

3. adventný týždeň - Pondelok

Počas Vianoc by sme si chceli obnoviť svoje prvé sväté prijímanie, alebo presnejšie, chceli by sme sa obnoviť v tej prvotnej horlivosti vo vzťahu ku Kristovi v Eucharistii. Celý problém spočíva totiž v tom, že pod vplyvom dedičného hriechu nám, okrem iného, aj taký úžasný zážitok, akým je – vo svojej podstate – sväté prijímanie, môže zovšednieť. Čo s tým? Jediná záchrana je...
Čítaj ďalej o 3. adventný týždeň - Pondelok »

2.adventný týždeň - Piatok

Dnes by sme sa mohli zamyslieť nad návštevou Panny Márie u svätej Alžbety. Už pred týždňom, keď sme rozmýšľali o bdení, zameriavali sme svoje úvahy na lásku k blížnemu. Potreba boja proti nášmu egocentrizmu bude po celý život aktuálna. Na tomto poli totiž každé víťazstvo je zároveň potenciálnym zdrojom nebezpečenstva. Mária nám ukazuje, ako na to. V momente zvestovania sa hneď a...
Čítaj ďalej o 2.adventný týždeň - Piatok »

2.adventný týždeň - Štvrtok

Na 10. decembra pripadá spomienka Panny Márie Loretskej. Táto spomienka sa tu – do druhého adventného týždňa i do rozvrhu našich adventných zamyslení – výborne hodí, a to napriek tomu, že sa netýka očakávania Božieho príchodu, ale skôr očakávania Božieho prejavenia sa. V Lorete sa nachádza domček, v ktorom podľa tradície bývala Svätá rodina a ktorý sem anjeli doniesli z Nazaretu....
Čítaj ďalej o 2.adventný týždeň - Štvrtok »

2.adventný týždeň - Streda

O detstve Panny Márie nevieme s istotou nič. Niekoľko informácií obsahujú apokryfné spisy (napr. o obetovaní Panny Márie – je to zaujímavý prípad, kedy sa do liturgie Cirkvi dostalo niečo, čo sa zakladá na apokryfe...). Nachádzame ju v evanjeliu až pri zvestovaní, kľúčovom momente jej života, a nielen jej... Včerajšie zamyslenie sme začínali slovami „keď prišla plnosť časov“. Naozaj,...
Čítaj ďalej o 2.adventný týždeň - Streda »

Sobota prvého týždňa

Sobota prvého týždňa V nedeľu sme spomínali, že základným cieľom adventu je pripraviť sa na smrť. V jednej piesni sa spievajú tieto slová: „... žiť ako keby každý deň bol posledný, potom nech veže padajú, nás to stretnutie nestraší...“ (porov. Lk 13,4) Dnes sa skúsme zamyslieť práve nad touto myšlienkou: advent to je radostné očakávanie milujúceho dieťaťa na svojho Otca-...
Čítaj ďalej o Sobota prvého týždňa »

Piatok prvého týždňa

Tento deň býva zväčša prvý piatok mesiaca decembra. Táto okolnosť nás priam vyzýva zamerať dnešné rozjímanie  na dôvod, pre ktorý toto všetko robíme. Prečo pripravujeme cestu, bdieme, očakávame atď.?  Jediný dôvod, ktorý dokáže byť dostatočne presvedčivý, je  ten, že to robíme z lásky a pre lásku, alebo presnejšie: robíme to, pretože tým odpovedáme na lásku,...
Čítaj ďalej o Piatok prvého týždňa »

Štvrtok prvého týždňa

Len bdelý človek začuje a porozumie hlasu volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! (Iz 40,3; Mt 3,3). Práve dnes by sme sa mohli pustiť do tejto práce: vyhrnieme si rukávy a ideme „vyrovnávať chodníky“. Už v predošlých dňoch sme sa usilovali „opásať si bedrá“ a vziať „lampy do rúk“, čiže nebyť ospalí a bdieť v očakávaní, čo od nás bude chcieť Pán, keď...
Čítaj ďalej o Štvrtok prvého týždňa »

Streda prvého týždňa

Druhá charakteristika, ktorú Ján Pavol II. použil na vysvetlenie slova „bdieť“, je láska k blížnym. Bdiem, teda viem o tebe, bdiem s Tebou a bdiem nad tebou. Mať na mysli tento aspekt bdenia ako očakávania Pána je veľmi dôležité na to, aby sme sa vyhli pokušeniu, že by Pán od nás chcel sedieť nečinne so založenými rukami a čakať, kým príde. Zdá sa, že platí skôr opak: Kto si sadne,...
Čítaj ďalej o Streda prvého týždňa »

Utorok prvého týždňa

Pripravujeme sa na Kristov príchod, na stretnutie s ním. Tento týždeň zameriavame svoju pozornosť na to stretnutie konečné, definitívne. Ide o rozhodujúcu chvíľu nášho života. Logicky vzaté, všetko by jej malo byť podriadené, lebo všetko smeruje k nej...    Nie je to ľahká úloha. Mnísi z rehole cisterciánov sa pri stretnutí zdravia slovami: „Memento mori“ (pamätaj na smrť)....
Čítaj ďalej o Utorok prvého týždňa »
Ukazujem 13 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 1