Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Veľvyslanec

Mužský advent- Veľvyslanec

3. adventný týždeň Streda

Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.
Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy. Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8. 17

Zamyslenie a modlitba

Boh je ten vládca opísaný v predošlom žalme- a Ty si jeho veľvyslanec- hovor Jeho jazykom, používaj jeho zákony. Dal Ti všetko, čo potrebuješ- si jeho milovaný syn, sám ťa učí, vedie- a zamestnáva v rodinnej firme :)

Dnešná úloha

Prines dnes nejakým spôsobom pokoj, spravodlivosť alebo požehnanie do svojho okolia.