Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent- Ochotná spoznať

Ženský advent- Ochotná spoznať

2. adventný týždeň Sobota

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“

On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.  Mt 17, 10-13

 

Zamyslenie a modlitba

Pri čítaní Božieho Slova môžeme nájsť mnoho prípadov, keď ľudia neprijali a nechceli pochopiť a vidieť, čo im Boh hovorí a ukazuje. Neprijali prorokov, Jána Krstiteľa ani Spasiteľa. Prečo ? Bránili im v tom z veľkej časti ich vlastné predstavy o tom, čo a ako sa má diať a vyzerať.  Aj v našich životoch sú ľudia, ktorých nám posiela Boh. Spoznáme v nich Božích poslov ?

„Drahý Duch Svätý, prosím, otvor mi oči a môj duchovný zrak, aby som Ťa mohla poznať, a aby som Ťa mohla spoznať aj v každom poslovi, ktorého mi posielaš a chceš mi takto pomôcť. Zriekam sa svojich predstáv o tom, ako máš konať a hovoriť v mojom živote a prijímam Tvoje spôsoby. Amen“

Dnešná úloha

Kto sú Boží poslovia v Tvojom živote ? Ak o niektorých vieš, pomodli sa za nich, povzbuď ich a poďakuj za Božie vedenie cez nich.