Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent- Slobodná

Ženský advent- Slobodná

3.adventná nedeľa

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána.

Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami.

Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Iz 61, 1-2a. 10-11

 

Zamyslenie a modlitba

Jasličky, kríž a oheň Ducha Svätého- všetko to je pre to, aby si bola slobodná. Čo ťa zväzuje- neodpustenie ? imidž ? sebaneprijatie ? závislosť,  klamstvá či zranenia ?  Ježišov Duch Ťa vie z každého takéhoto puta oslobodiť.

„ Drahý Ježiš, ďakujem za slobodu, ktorú si pre mňa vydobyl. Chcem ju žiť, prosím pomôž mi zbaviť sa toho, čo ma spútava. Odovzdávam Ti______________ a dôverujem, Ti.

Dnešná úloha

Odpustenie hrá v našich životoch veľkú úlohu- keď odpúšťame, prepúšťame na slobodu druhých, ale oslobodzujeme sa aj my samé. Prepusť nes svojich „väzňov“ a rozhodni sa im odpustiť- vyslov im nahlas odpustenie : „Pane Ježišu, odpúšťam_____________ to, že_________________ . Rozväzujem puto neodpustenia medzi nami a prepúšťam ju/ho na slobodu. Amen.“