Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent-Odovzdaná

Ženský advent-Odovzdaná

Štvrtok 1.adventný týždeň

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ Mt 7, 21. 24-27

 

Zamyslenie a modlitba

Je skutočne Ježiš mojím Pánom alebo má poslúchať moje pokyny ? Naše plány sú hrad z piesku, ktorý nevydrží- Božie Slovo a plány v ňom sú dobré, stabilné a správne. Možno je len jedna, či dve oblasti, v ktorých si chcem veci urobiť pekne po svojom a netúžim, aby mi Boh o toho rozprával... Ak skutočne chceš mať blízky vzťah s Ježišom a pri štedrej večeri prežívať zmenu svojho vnútra, kde býva On, musíš mu dôverovať a dať mu celé svoje srdce a celý život.

„Ježiš odovzdávam Ti celý svoj život a celé svoje srdce, chcem všetko zdieľať s Tebou a nechcem mať žiadne komnaty, do ktorých by si nesmel vstúpiť. Dnes Ťa pozývam, do všetkých oblastí, v ktorých sa cítim sama alebo sa hanbím poprosiť ťa o pomoc. “

Dnešná úloha

Vymenuj Bohu všetky oblasti, o ktorých si myslíš, že ich musíš zvládnuť sama a pomodli sa znova predošlú modlitbu.