Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent - Prinášajúca život

Ženský advent - Prinášajúca život

3. adventný týždeň Piatok

Anjel oznamuje Samsonovo narodenie

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch. Kniha Sudcov   −   Sdc 13, 2-7. 24-25a

 

Zamyslenie a modlitba

Každá žena má prinášať život- v rôznych podobách- povzbudzuje a dáva zažívať lásku, modlitbou oživuje umierajúcu vieru, všíma si a dá ožiť pocitu prijatia zo strany iných, zastane sa a ochráni, láskou zakryje hriech a nevysmeje sa, prináša ľudský život, je duchovnou matkou... Zažívaš v niektorej z týchto oblastí neplodnosť? Boh chce priniesť zmenu- napriek faktom, sám sa na Tebe oslávi. Dávaj teda pozor a posväcuj sa.

Dnešná úloha

Posväcovanie sa je pre ženu veľmi dôležité- je to každodenná modlitba, čítanie Božieho Slova, sviatostný život. Ak je to možné, pri dnešnej sv. omši prípadne pri modlitbe prednes svoje žiadosti v tejto oblasti Bohu.