Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent- Si darom!

Ženský advent- Si darom!

4.adventný týždeň Streda-Vianoce

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ Lk 1, 67-79

 

Zamyslenie a modlitba

Celá úžasná udalosť Vianoc a narodenia Krista do ľudskej rodiny veľmi súvisí s Božou túžbou darovať a nájsť prijatie. Zriekol sa všetkého, aby sme my mohli mať všetko- a nechal úplne na nás, či tento veľký Dar prijmeme. Tak ako sme sa celý advent po kúsku snažili.

 

Modlitba

Túto modlitbu sa za každú ženu modlil tím Mojej Komunity a ak chceš, môžeš sa ju teraz pomodliť:

„Bože, ďakujem Ti, že táto žena je darom pre svet! Ďakujem, že Ti dôveruje, chce sa páčiť Tebe a mať Tvoje krásne srdce. Modlím sa, aby Ti bola odovzdaná a aby sa vždy cítila Tebou chránená, milovaná a vedená. Nech je v jej živote radosť a istota, že je jedinečnou Tvojou dcérou. Daj, aby bola pokorná, vďačná a ochotná pomáhať. Nech ťa chce spoznávať stále viac a zažívať slobodu, ktorú si jej získal. Ďakujem Ti, že bude prvá v konaní dobra pre všetkých, milosrdná a prinášajúca život. Nech vie, že s Tebou je mocná, aj keď je slabá, že jej nevinnosť je najpríťažlivejšia a že splníš všetko, čo si sľúbil. Nech vždy nasleduje Tvoje vnuknutia a nech je Božia vo všetkom jej konaní. Amen“

 

Dnešná úloha

A chceš, môžeš sa pomodliť túto modlitbu za iné ženy a preposlať im toto zamyslenie s poďakovaním, že ich ženskosť je darom. Istotne to bude natradičný, no predsa veľmi hodnotný duchovný dar. 

Ďalej