Metodické materiály

« Späť

Viera činná skrze lásku

Viera činná skrze lásku

Povedz mi, čo ješ, a ja ti poviem kto si. Určite ste sa už stretli s týmto a podobnými výrokmi. Na základe toho, čo robíme navonok, môžu ostatní usúdiť, akí sme vo vnútri. A čo naša viera? Ako sa prejavuje navonok? Nie je to azda iba moja súkromná záležitosť? Jednoznačnú odpoveď nájdeme v Liste apoštola Jakuba, ktorý hovorí: "Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru" (Jak 3,18)? Viera, ktorú navonok nevidno, je mŕtva!

Pomôcky

1. YOUCAT
2. Vytlačený pracovný list pre každého účastníka (na stiahnutie TU) + pero
3. Biblia pre každého účastníka
4. Pokyny pre animátora na stiahnutie TU
5. Materiál na aktivitu: obrázok - hádanka, odhalenie

STRETNUTIE

Úvodná modlitba

(dĺžka a forma závisí od skupiny)

Aktivita (10 min.)

Remeselníci

Určite si spomínaš na túto hru zo škôlky. Niekto (môže byť aj dvojica) ide za dvere, premyslí si, aké zamestnania bude/ú znázorňovať a potom sa vráti/a do miestnosti. Bez slov hra/jú dané povolanie a ostatní hádajú, o čo ide. Kto uhádne, ide za dvere.
Aby bola hra zábavnejšia, napíš na papieriky nezvyčajné zamestnania (pastier pávov, výrobca zubných protéz, someliér, šepkár v divadle, cirkusový šašo, kominár, kostolník...) a znázorňujúci si jedno vytiahne a to bude musieť zahrať. Nechaj vystriedať sa max. 3-4 ľudí, aby sa účastníci nezačali nudiť a aby si mal dosť času na štúdium Písma a diskusiu  cheeky.

Táto hra súvisí s dnešnou témou v tom, že niekedy ľudia ani nemusia otvoriť ústa, stačí ich len pozorovať a zistíme, akí vlastné sú.

Vovedenie do témy (10 min.)

Určite ste už počuli výroky ako Povedz mi, čo ješ, a ja ti poviem, kto si, alebo Ukáž mi svoj nákupný košík a ja ti poviem, kto si, alebo Povedz mi, čo čítaš, s kým sa stretávaš, a ja ti poviem, kto si.
A čo keby som vám povedal Ukáž mi, čo máš v kabelke alebo batohu a ja ti poviem kto si? Na týchto obrázkoch mám obsah kabelky alebo batoha troch ľudí. Čo by ste na základe toho dokázali o nich povedať?

Ukáž mi obrázky, ktoré si vytlačil z prílohy – hádanka. Keď skončia hádanku a vytvoria charakteristiku majiteľa vecí na obrázku, môžeš im ukázať obrázky Čo mám v kabelke – odhalenie, kde je pri obsahu kabelky odfotený aj majiteľ. Dokázali správne určiť aspoň pohlavie a približný vek osoby? Ostatné je už na fantázii  enlightened
Zistili sme toho dosť veľa, ale Sherlock Holmes by určite ešte vedel, či daný človek kríva na pravú nohu, má veľký nos a je červený v tvári  surprise.

Vety typu povedz mi.... majú možno svoj pôvod v Liste apoštola Jakuba, z ktorého si dnes prečítame úryvok. V ňom Jakub vyslovuje známu vetu: „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“
To, čo robíme navonok, ukazuje veľa o našom vnútri, o tom, akí sme v srdci. Ak z toho, čo nakupujeme, jeme a čítame, vieme povedať, aký daný človek je, o čo skôr z jeho skutkov môžeme usúdiť, akú má vieru.
Keby sa na tvoje skutky pozreli ľudia, ktorí ťa nepoznajú, čo by o tebe povedali? Zistili by, že si kresťan?

Štúdium, skúmanie (15 min.)

Prečítajte si Jak 2:14-26.
1. Keby ste mali vybrať verš, ktorý zhrňuje celý úryvok, ktorý by to bol?
2. Stačí podľa tohto úryvku iba veriť v Boha? Nie, nestačí.
3. Ako sa má prejavovať naša viera navonok?
4. Vyplýva z tohto úryvku, že môžeme byť spasení iba na základe dobrých skutkov? Nie. Zdôvodnenie nachádzame v paragrafe 341 v YOUCATE: „Nijaký človek si nemôže zaslúžiť večný život v Božom kráľovstve iba vlastnými silami. To, že sme spasení, je záležitosť Božej milosti […] Hoci to, čo nás zachraňuje, je milosť a viera, má sa v našich dobrých skutkoch prejavovať láska, ktorú v nás vyvoláva Božie pôsobenie.“ Z toho vyplýva, že oboje je dôležité: viera i skutky. Mohli by sme povedať, že jedno bez druhého nemôže existovať.

Praktická aplikácia (30 min.)

Vyber dvoch účastníkov, ktorí prečítajú paragrafy 450 a 451 z YOUCATu. Môžete si aj na dva papiere vypísať skutky telesného milosrdenstva a skutky duchovného milosrdenstva.

1. Ako môže byť odpustenie skutkom milosrdenstva? (Neodpustenie je ako väzenie – väzňami sú nielen ľudia, ktorým sme neodpustili, ale aj my sami. Ak odpustíme, prepustíme na slobodu seba i človeka, ktorý nám ublížil.)
2. Akú máš skúsenosť s odpustením? Čo ti pomohlo v procese odpustenia?
3. Existujú ešte ľudia, ktorým potrebuješ odpustiť?
4. Máš človeka, ktorého nedokážeš trpezlivo znášať (jednoducho povedané: lezie ti na nervy)? Myslíš, že sa váš vzťah môže zmeniť? Čo pre to môžeš urobiť?
5. Čo si predstavuješ pod „nasýtením hladných“? Musí ísť iba o telesný pokrm?
Aké druhy hladu ľudia prežívajú? (Ľudia bývajú hladní po láske, pozornosti, po tom, aby ich niekto vypočul, zaujímal sa o nich...)
Ako môžeš nasýtiť tento ich hlad? (vypočuť ich, tráviť s nimi čas, pochváliť ich a doceniť to, čo robia...)
6. Keď je niekto z tvojich príbuzných alebo priateľov chorý, chodíš ich navštevovať? (aj keď nemusí ísť o vážne ochorenie?)
7. Keď si bol chorý a dlhšie si bol doma, prišiel ťa niekto navštíviť? Ako si sa cítil? Padlo ti dobre, keď sa o teba niekto zaujímal?

8. Poučovať a napomínať: znamená to, že máš prísť k človeku, ktorý žije hriešnym životom, povedať mu, že pôjde do pekla? Ako by podľa teba mali vyzerať tieto skutky milosrdenstva? (Ide o skutky milosrdenstva, preto všetko, čo robíme, musí byť motivované láskou a milosrdenstvom.)
9. Keď prispievaš do nejakej zbierky, robíš to s radosťou, alebo skôr z povinnosti, alebo preto, aby si pred inými dobre vyzeral?

Teraz účastníkom rozdaj pracovné listy a perá.

Máte pred sebou pracovný list s kolónkami pri každom skutku milosrdenstva. Budete mať 10 min. na to, aby ste sa zastavili pri 4 ľubovoľných kolónkach a vyplnili ich. Týkajú sa toho, ako praktickým spôsobom môžete prejaviť svoju vieru skutkom. To bude zároveň vaša domáca úloha – do budúceho stretka uskutočniť to, čo ste si teraz predsavzali.
Po desiatich minútach môžeš dať ľuďom priestor, aby povedali, čo si predsavzali (buď pred celou skupinou, alebo napr. v trojiciach – závisí od počtu ľudí v skupine).
Nezabudni nabudúce skontrolovať, ako sa im v tom darilo.

Poznámka: Ak sa ti téma zdá veľmi obšírna a chcel by si ju so svojou skupinkou prebrať do väčšej hĺbky, môžeš ju rozdeliť aj na dve stretká (na skutky telesného a duševného milosrdenstva), poprípade pre diskusiu vyber iba tie otázky, ktoré považuješ za najdôležitejšie z pohľadu tvojich účastníkov. Cieľom stretnutia nemusí byť ísť do detailu, ale poukázať na skutočnosť, že naša viera sa musí prejavovať skutkom.

Záverečná modlitba (5-10 min.)

Modli sa za to, aby účastníci mali živú vieru, ktorá sa bude prejavovať skutkami. Nech majú odvahu robiť dobré skutky vo svete, kde sa to veľmi nenosí. Nech sa nehanbia za svoju vieru a nech sa nehanbia robiť dobro. Modli sa za to, aby mali vytrvalosť v plnení svojich predsavzatí.

 

© 2013 ZKSM