pre tvoj rast

Ako docieliť rast

Možno ti zverili úlohy viesť malú skupinku a zmietaš sa vo vnútornej neistote a pochybnostiach. Nasledujúci článok ti poradí, ako môžeš v tejto úlohe rásť.
Čítaj ďalej o Ako docieliť rast »

Ako prijať kritiku

Ako sa naučiť prijímať kritiku bez toho, aby nás zraňovala, a ako konštruktívne kritizovať iných?
Čítaj ďalej o Ako prijať kritiku »

Dôvera - základ vodcovstva

Vodcovstvo je zodpovedná služba, predpokladá, že sa budeš snažiť viesť tebe zverených ľudí. No mnohí vedúci stretiek, berú svoju úlohu len tak, s postojom „však niekto musí byť tým vedúcim“.
Čítaj ďalej o Dôvera - základ vodcovstva »

Umenie umývadla a utierky

Ježiš pravidelne viedol svojich učeníkov od „horizontálneho myslenia“ k „vertikálnemu mysleniu“. Príliš často sa učeníci začali pozerať jeden na druhého, porovnávať sa, čo urobili oni, s tým, čo urobili druhí. Často sa starali o to, či dostávajú dostatok uznania. Dokonca aj pri poslednej večeri... „Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník.“ (Matúš 22,24-26)
Čítaj ďalej o Umenie umývadla a utierky »

Vodcovstvo začína postojom

Ľudia si často myslia, že vodcovstvo sa týka schopností a metód. V skutočnosti naše vodcovstvo začína, keď máme správny postoj k okolnostiam, v ktorých sa nachádzame a k sebe samým. Tvoj postoj bude určovať tvoje činy. Tvoje činy budú určovať čo dosiahneš. Ježiš tento princíp zdôraznil svojim vyučovaním, že najprv musíme dať do poriadku svoje srdce a až potom budeme schopní dať do poriadku svoj život.
Čítaj ďalej o Vodcovstvo začína postojom »
Ukazujem 5 výsledkov.