Objavme potenciál ľudí v našom spoločenstve

Fungovanie spoločenstva. Koľkokrát sme si mysleli, že na naplnenie vízie nemáme u nás vôbec ľudí? A čo ak sme ich mali, ale nevenovali sme sa ich formácii, pretože boli u nás noví a báli sme sa im zveriť zodpovednosť? No nie každý má obdarovanie na všetko. Takže ako objaviť v našich nových členoch ich potenciál? Na túto tému som sa zhováral aj s p. Jurajom Ďurnekom SchP., lídrom...
Čítaj ďalej o Objavme potenciál ľudí v našom spoločenstve »

Problém s pasivitou účastníkov spoločenstva

Na začiatok tohto blogu treba spomenúť, že za účastníkov spoločenstva budeme uvažovať záväzných členov spoločenstva. To sú tí, ktorí jednak berú spoločenstvo za svoje a ktorí, ako už aj z názvu vyplýva, sa zaviazali k nejakej aktívnej účasti na spoločenstve, čo by malo znamenať jednak internú angažovanosť (čo je osobná modlitba, pôst a almužna - Mt 6) a externú angažovanosť (čo je služba v...
Čítaj ďalej o Problém s pasivitou účastníkov spoločenstva »

BUDOVANIE SPOLOČENSTVA

Každé spoločenstvo má svoju cestu. Sú spoločenstvá, ktoré vznikajú spontánne z priateľstiev. Iné vznikajú na základe nejakej služby. Ďalšie vzniknú na základe spoločného zážitku. Preto sa budovanie spoločenstva nedá úplne do detailov naplánovať.  Ako hovorí líderka spoločenstva Christoforus Veronika Hubeňáková, s ktorou sme tento blog spoločne tvorili: ,,plánovať je od slova plano” ......
Čítaj ďalej o BUDOVANIE SPOLOČENSTVA »

Formácia ľudí - duchovné úrovne jednotlivca

Tento blog je nepriamym pokračovaním blogov, ktoré sa venujú formácii ľudí v spoločenstve. V tomto blogu sa zameriavam na to, akú stravu dávať jednotlivcom v priebehu ich osobného rastu v spoločenstve. Môj pohľad je doplnený názormi dvoch lídrov zo spoločenstva Piar, pátra Juraja Ďurneka SchP. a rehoľnej sestry Timotey Šebeňovej. Obidvaja lídri stáli pri zrode spoločenstva Piar a venujú...
Čítaj ďalej o Formácia ľudí - duchovné úrovne jednotlivca »

Rovnováha života

Možno niektorí z vás, takisto ako aj ja často premýšľajú nad otázkou: "Som v živote šťastný?" Ďalej sa môžme pýtať čo môžme zlepšiť/ spraviť preto aby to tak bolo. Cítiš, že v nejakej oblasti potrebuješ viac zabrať alebo niečo v tvojom živote nefunguje, ale ani nevieš čo. Mne osobne veľmi pomohlo Takzvané koleso života, ktoré nám može pomôcť nájsť naše silné ale aj slabé stránky. Ak ich...
Čítaj ďalej o Rovnováha života »

Tvorba programu spoločenstva

Témou blogu je poukázať na základné časti programu, ktoré by malo mať každé spoločenstvo a na ďalšie veci, na ktoré je potrebné prihliadať pri tvorbe programu. S tvorbou blogu mi pomohol Peťo Štupák, vedúci spoločenstva Marana Tha v Prešove , ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením spoločenstva, predovšetkým mladých rodín a organizovania manželských večerov. Vnímavosť na Ducha...
Čítaj ďalej o Tvorba programu spoločenstva »

Rozšír priestor svojho stanu, … Iz 54:2

Naše spoločenstvá. Sú miestami napredovania, bezpečia a prijatia pre všetkých členov a to nových aj starých? Ako to vlastne je s prijímaním nových členov a ich začlenením do spoločenstva? Je vôbec možné napísať univerzálne pravidlá, ako pri prijímaní nových ovečiek postupovať? Na túto tému som sa zhováral aj s p. Jurajom Ďurnekom SchP., lídrom spoločenstva Piar v Prievidzi a Máriom...
Čítaj ďalej o Rozšír priestor svojho stanu, … Iz 54:2 »

Spolupráca s duchovnými autoritami

Tento blog sa venuje téme spolupráce medzi spoločenstvami a kňazmi vo farnosti, prípadne rehoľnými spoločenstvami. So spracovaním témy mi veľmi pomohla Hana Šimčíková, vedúca spoločenstva Dom Júdov so Sabinova a Matúš Oravec, kňaz Spišskej diecézy. Myslím, že pre dobrú vzájomnú spoluprácu medzi spoločenstvami a farnosťou sú dôležité tieto štyri prvky: komunikácia, jednota, poslušnosť...
Čítaj ďalej o Spolupráca s duchovnými autoritami »

Nedochvíľnosť ľudí na stretkách

O dochvíľnosti sa už toho veľa povedalo a to asi vo všetkých oblastiach, či už nášho pracovného, alebo súkromného života. Rozhodol som sa pre túto tému práve preto, lebo je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Asi nikto z nás nemá rád keď na vopred dohodnuté stretnutie prichádza druhá strana neskoro. A napriek tomu my sami máme tendenciu meškať. Robíme veci, ktoré sa nám na iných nepáčia. ...
Čítaj ďalej o Nedochvíľnosť ľudí na stretkách »

Ťažké časy

Každý z nás pozná čas, kedy má pocit že lieta v oblakoch kvôli tomu, že sa mu v živote práve darí alebo že cíti Božiu prítomnosť. Druhou stranou mince je, že každý už zažil aj čas, kedy nám bolo veľmi ťažko, mali sme pocit, že všetkého je veľa, nemali sme na nič čas, ani na modlitbu, nič sa nedarilo a vedeli sme, že Boh je s nami, ale vôbec sme to neprežívali. Práve o tomto je blog. ...
Čítaj ďalej o Ťažké časy »

Formácia ľudí - vývoj formácie počas rastu spoločenstva

Tento blog je nepriamym pokračovaním blogov, ktoré sa venujú formácii ľudí v spoločenstve. V tomto blogu sa zameriavam na to, ako je potrebné prispôsobiť štruktúry a samotnú formáciu popri raste spoločenstva. Môj pohľad je doplnený názormi dvoch lídrov zo spoločenstva Piar, pátra Juraja Ďurneka SchP. a rehoľnej sestry Timotey Šebeňovej . Obidvaja lídri stáli pri zrode spoločenstva Piar a...
Čítaj ďalej o Formácia ľudí - vývoj formácie počas rastu spoločenstva »

Kedy začať slúžiť v spoločenstve

Tento blog je venovaný téme, kedy a za akých podmienok je vhodné zapojiť nových ľudí do aktívnej služby v spoločenstve. Pri zapájaní týchto ľudí treba myslieť na viacero vecí, ktoré som stručne spísal v tomto blogu. Budem hovoriť o duchovnej službe ako napríklad vedenie skupinky, prednášanie, vedenie modlitby atď. a nie o praktickej pomoci typu upratanie po stretku alebo pomoc v kuchyni...
Čítaj ďalej o Kedy začať slúžiť v spoločenstve »

Komunikácia v spoločenstve

Nedostatok otvorenej komunikácie je základným problémom našej spoločnosti. Stretávame sa s tým úplne všade. Strach vyjadriť svoj názor sme asi zažili všetci. V rodinách strach z hádok a konfliktu, v práci strach o prémie, či osobné ohodnotenia, v spoločenstvách strach z nepochopenia a odmietnutia. Všetky tieto oblasti nášho života napáda jeden nepriateľ a tým je strach. Strach, ktorý...
Čítaj ďalej o Komunikácia v spoločenstve »

Splň si svoj sen

     Každý z nás má svoje sny a túžby. Sú rôzne od toho, čo by sme chceli na obed, čo robiť cez víkend, ísť na výlet alebo zábavnú atrakciu, mať vlastný byt/dom, auto, psa, záhradu, vysnívané povolanie, partnera alebo mať bankové konto Billa Gates. Veríš ale, že tento sen môžeš žiť? Vieš, že sa môže stať skutočnosťou?      Predpokladám, že sa spýtaš:"...
Čítaj ďalej o Splň si svoj sen »

Formácia ľudí - osoba učiteľa

Tento blog je nepriamym pokračovaním blogu o formácii ľudí v spoločenstve. Venujem sa v ňom práve človeku, ktorý sa priamo podieľa na formácií ďalších ľudí a tomu, aký by mal mať charakter. Môj pohľad je doplnený názormi dvoch lídrov zo spoločenstva Piar, pátra Juraja Ďurneka SchP. a rehoľnej sestry Timotey Šebeňovej. Obidvaja lídri stáli pri zrode spoločenstva Piar a venujú sa mu celým...
Čítaj ďalej o Formácia ľudí - osoba učiteľa »

Ako začleniť nových do rodiny spoločenstva?

Priznajme si to. Naháňame ľudí, aby vstúpili do nášho spoločenstva. Paráda! Ale … ako sa im venujeme následne? Majú šancu prebúrať vonkajšie fortifikácie už fungujúcich vzťahov, ktoré niekedy ohraničujú starších členov spoločenstva? Poďme sa nad tým zamyslieť aj s p. Jurajom Ďurnekom, lídrom Spoločenstva Piar v Prievidzi a Máriom Tomášikom, lídrom Spoločenstva pri Dóme svätého Martina v...
Čítaj ďalej o Ako začleniť nových do rodiny spoločenstva? »

Kríza v spoločenstve: Je to o rodine!

Posledným blogom zo série Kríza v podaní Peťa Strojného, lídra trnavského spoločenstva Aggeus a môjho niekoľkoročného vedúceho učeníckej skupinky, ktorá bola externou súčasťou spomínaného spoločenstva. Peťo je okrem iného členom tímu kresťanského média, televízie LUX, kde pracuje ako riaditeľ marketingu. Tentoraz sa zameriame na krízu spôsobenú zmenami v živote. Je normálne, že ak...
Čítaj ďalej o Kríza v spoločenstve: Je to o rodine! »

Kríza v spoločenstve: Vytrvaj v tom, čomu si uveril!

Tak a sme tu znova s témou „kríza“. Pokračujem v rozoberaní rozhovoru s lídrom trnavského spoločenstva Aggeus, Petra Strojného – môjho niekoľkoročného vedúceho učeníckej skupinky, ktorá bola externou súčasťou spomínaného spoločenstva. Peter je okrem iného členom tímu kresťanského média, televízie LUX, kde pracuje ako riaditeľ marketingu. Peťa som sa pýtala, ako sa dostali k dôvodom krízy....
Čítaj ďalej o Kríza v spoločenstve: Vytrvaj v tom, čomu si uveril! »

Kríza v spoločenstve: Čo sa stalo zle?

Budeme sa ďalej venovať téme krízy spoločenstva. Pokračujem v rozhovore s Peťom Strojným lídrom trnavského spoločenstva Aggeus – môjho niekoľkoročného vedúceho učeníckej skupinky, ktorá bola externou súčasťou spomínaného spoločenstva. Peter je okrem iného členom tímu kresťanského média, televízie LUX, kde pracuje ako riaditeľ marketingu. Spoločne sme sa pozreli na priebeh krízy v ich...
Čítaj ďalej o Kríza v spoločenstve: Čo sa stalo zle? »

Kríza v spoločenstve: Keď sa objaví...

Budeme sa ďalej venovať téme krízy spoločenstva. V niektorých otázkach som sa rozhodla poradiť so skúsenejšími. Oslovila som lídra trnavského spoločenstva Aggeus, Petra Strojného – môjho niekoľkoročného vedúceho učeníckej skupinky, ktorá bola externou súčasťou spomínaného spoločenstva. Peter je okrem iného členom tímu kresťanského média, televízie LUX, kde pracuje ako riaditeľ marketingu....
Čítaj ďalej o Kríza v spoločenstve: Keď sa objaví... »

Kríza v spoločenstve: Podstata krízy

Určite nikto nie sme výnimkou a v živote sme už zažili veľa väčších či menších kríz. Zažil si už obdobia, kedy sa na teba všetko valí, odrazu nič nefunguje, a netušíš, kam sa ďalej vybrať ani kedy to skončí. Poznáš, aké je nepríjemné čeliť bezbrannosti v čase krízy a s čím všetkým v sebe musíš bojovať, aby si to vôbec prežil. Je to však čas, ktorý je darom a je len na tebe, ako sa k tomu...
Čítaj ďalej o Kríza v spoločenstve: Podstata krízy »

Ako zapojiť mladé rodiny do spoločenstva?

Blog sa venuje téme mladých rodín v spoločenstve. So spracovaním témy mi pomohli manželia Budziňákovci – Peťa a Slavo. Petronela je bývala dlhoročná líderka Spoločenstva Dobrého Pastiera v Starej Ľubovni. Spolu so Slavom vychovávajú dve deti a sú naďalej členmi tohto spoločenstva. Keďže spoločenstvo je častokrát našou druhou rodinou, je to prvé miesto, kde zvykneme hľadať svojho budúceho...
Čítaj ďalej o Ako zapojiť mladé rodiny do spoločenstva? »

Ako založiť vodcovský tím

Na túto tému som sa rozprával s lídrom spoločenstva Srdce Leva, Mirkom Presolom. O jeho skúsenosť so zakladaním vodcovského tímu sa chcem s vami podeliť v tomto blogu. “Mirko, ako vznikla potreba založenia vodcovského tímu pre vaše spoločenstvo?” Bremeno vodcovstva je príliš ťažké a náročné, a ja som mal potrebu s niekym toto bremeno zdieľať. Vždy bolo všetko na pleciach...
Čítaj ďalej o Ako založiť vodcovský tím »

Ako založiť spoločenstvo

Tu je zopár know-how pre tých, ktorí práve založili spoločenstvo alebo sa ho chystajú založiť, ale určite si tu nájdu niečo nové aj skúsenejší lídri. Zozbieral som najčastejšie kladené otázky, verím že vás povzbudia a pomôžu viesť spoločenstvo správnym smerom. Chcem len dodať, že to najcennejšie sú však vlastné skúsenosti a hlavne počúvanie toho jemného hlasu Ducha Svätého. Otázky: ...
Čítaj ďalej o Ako založiť spoločenstvo »

Jak neusnout v zajetých kolejích

Systém, struktury, perioda scházení se apod., je v každém společenství jiná. A jaká je funkční tady, nemusí být funkční tam. Každé společenství je jedinečné a originální. Proto jsou všichni rádi, když se vše po dlouhých měsících, či spíš letech vyladí a věci fungují, každý ví, co má dělat, není třeba se tak často scházet apod. To ale není cesta, kterou by se společenství mělo vydat. Protože...
Čítaj ďalej o Jak neusnout v zajetých kolejích »

Formácia ľudí v spoločenstve - úvod

Úlohou tohto blogu nie je dať presný návod ako formovať ľudí v spoločenstve ale skôr poskytnúť rôzne pohľady na to, ako može formácia prebiehať. V tomto blogu sa snažím poskytnúť úvod do tejto problematiky a zadefinovať si najdôležitejšie oblasti tohto problému. Môj pohľad je doplnený názormi dvoch lídrov zo spoločenstva Piar, pátra Juraja Ďurneka SchP. a rehoľnej sestry Timotey Šebeňovej....
Čítaj ďalej o Formácia ľudí v spoločenstve - úvod »

Aby služba nebola otroctvom, ale synovstvom

Naše služobné teamy sú miesta, kde sa varí a dochucuje vízia spoločenstva. Ako to ale s týmto receptom je? Vieme odhadnúť, koľko toho zveriť ľuďom pod nami a ako ich príliš nezahltiť, no zároveň im pomáhať, aby si služba držala svoj smer? Ako nestratiť v službe oheň a zapálenie? Na túto tému som sa opýtal aj sestričky Timotey, jednej zo zakladajúcich členov spoločenstva Piar v Prievidzi. ...
Čítaj ďalej o Aby služba nebola otroctvom, ale synovstvom »

Predstavenie LAŠ blogov

Asi pred rokom som dostal pozvanie byť členom tímu LAŠ (Líderskej Animátorkej Školy), ktoré som po chvíli  zvažovania s radosťou prijal. Od začiatku bola jednou z mojích hlavných motivácii snaha rozprávať sa o tom čím žijú spoločenstva na Slovensku a ak sa dá, tak im v ich situacií nejako pomôcť.Už na prvom prípravnom stretnutí tímu skrsol nápad písať blogy, ku ktorým sa vie...
Čítaj ďalej o Predstavenie LAŠ blogov »
Ukazujem 28 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 1