Vedenie stretka

« Späť

Riešenie náročných situácií v skupinke

Riešenie náročných situácií v skupinke

Čo robiť, keď musíš z ľudí ťahať vety ako z chlpatej deky? A čo ak je niektorý z nich ukecaný a nepustí nikoho k slovu? Pri vedení skupinky občas vznikajú náročné situácie. Ako ich riešiť? Odpovede na niektoré otázky nájdeš v tomto článku.

1. V skupinke máš dominantného človeka, ktorý chce odpovedať na každú otázku a priveľa rozpráva.

Ako na to?
a) Využi chvíľu, keď sa nadýchne a milo povedz: „Chápem, čo chceš povedať.“ Alebo: „Ďakujem za tvoj zaujímavý názor. Čo si o tom myslia ostatní?“
b) Ak niekto pravidelne rozpráva priveľa, môžeš povedať: „Chcem dať každému priestor povedať, čo si myslí. Takže skôr než niekto bude hovoriť druhý raz, chcem, aby sa každý mohol vyjadriť.“
c) Ak je niekto stále dominantný, porozprávaj sa s ním po skončení stretnutia medzi štyrmi očami. Povedz mu niečo takéto: „Vidím, že máš veľa zaujímavých myšlienok a chceš sa s nimi podeliť. To je vynikajúce. Potrebujem tvoju pomoc. Niektorí zo skupinky nie sú takí odvážni ako ty. Pomohol by si mi ich rozhovoriť? Ako to urobíme?“ Môže ti pomôcť napríklad tak, že sa iných účastníkov opýta, čo si myslia a nechá im viac priestoru vyjadriť sa.
d) Sadni si vedľa človeka, ktorý veľa rozpráva. Očný kontakt vyzýva ľudí, aby hovorili. Ak by sedel oproti tebe, mal by si s ním častejší očný kontakt a on by cítil prirodzenú výzvu ozvať sa. Ak bude sedieť vedľa teba, bude mať podstatne menej takýchto impulzov.
e) V krajnom prípade, môžeš od účastníkov žiadať, aby sa prihlásili, keď budú chcieť niečo povedať. Ubezpeč ich, že nechceš, aby sa cítili ako v škole, ale v záujme lepšieho riadenia diskusie bude dobré, keď sa najprv prihlásia. Takýmto spôsobom ľahšie zvládneš toho, ktorý by každú chvíľu chcel hovoriť.

2. Ľudia si stále skáču do reči a nepočúvajú sa.

Ako na to?
a) Zdôrazni pravidlá, na ktorých ste sa na začiatku dohodli.
b) Na stretko prines nejakú drobnosť (plyšáka, kamienok...). Polož otázku a môžeš ju nechať kolovať, alebo si vyber človeka, ktorému vecičku posunieš. Právo hovoriť bude mať iba ten, kto bude v ruke držať túto vecičku.

3. V skupinke máš plachého účastníka, ktorý sa hanbí ozvať.

Ako na to?
a) Najprv sa opýtaj všeobecne: „Má niekto, kto ešte nehovoril, nejakú myšlienku, s ktorou by sa rád podelil?“
b) Môžeš sa aj citlivo opýtať. „Martin, čo si o tom myslíš ty?“ Alebo: „Evka, všimol som si, že si ešte nič nepovedala. Zaujíma ma, čo si o tom myslíš.“
c) Plachého človeka povzbuď aj medzi štyrmi očami pred alebo po stretnutí. Ubezpeč ho, že jeho príspevok k stretnutiu je dôležitý a má veľkú hodnotu. Opýtaj sa ho, ako sa v skupinke cíti.
d) Zisti, čo mu je blízke, čo má rád, a opýtaj sa ho na túto oblasť na skupinke. Ak je to téma, o ktorej rád hovorí, bude preňho ľahšie ozvať sa.
e) Keď sa ozve plachý človek, poďakuj mu za jeho názor. Oceň ho.

4. Účastníci odbiehajú od témy.

Ako na to?
a) Povedz, že o danej téme sa môžete porozprávať po skončení stretka a rozhovor nasmeruj späť k hlavnej téme.
b) Poďakuj za ich názor a polož otázku, ktorá vás vráti späť k jadru rozhovoru.

5. Účastníci znevažujú názor iného človeka, posmievajú sa mu a pod.

Ako na to?
a) Daj jasne najavo, že takéto správanie v skupinke nebudeš tolerovať. Znovu zdôrazni základné pravidlo, že každý môže vyjadriť svoj názor bez toho, aby ho zaň niekto kritizoval.

6. V skupinke máš mudrlanta (všetko vie) a kritika (s ničím nesúhlasí, nič sa mu nepáči).

Ako na to?
a) Ak má kritik negatívne poznámky, treba ich adresovať skupine a opýtať sa na jej názor. Kritika vyzvať, aby ponúkol vlastný konštruktívny nápad.
b) V prípade mudrlanta je tiež dobré dať skupine možnosť vyjadriť sa k jeho tvrdeniam. Opýtať sa skupiny, čo si o tom myslia.

Najdôležitejšie je, aby si mal rád všetkých členov skupinky a pravidelne sa za nich modlil.

 

 

Predchádzajúci