« Späť

O otcovstve s Jozefom Augustinom

O otcovstve s Jozefom Augustinom

Kniha pre tých, ktorí ešte nie sú otcami a chcú byť, a pre tých, čo už sú a chcú byť lepšími....

Bola vydaná v Česku u Karmelitánov, tak text na zamyslenie ponúkam v origináli.....

- Život od Otce nejen pochází, ale také k němu směřuje.....

- Deti nám nejsou svěřeny proto, abychom je nutili plnit naše životní očekávání.....

- Díte se v atmosféře dúvěry a svobody spontánne ztotožňuje s hodnotami, které reprezentuje otec, a přiímá je za své.....

- Svoboda se projevuje v poslušnosti a obětavé službě, které jsou oživeny pravou láskou....

- Deti, které jsou vychovávány v atmosféře zákazu a příkazu, tento nedostatek dúvěry pozdějí oplácejí.....

- Otcovská láska bez daru svobody neexistuje.....

- Užití síly vúči dítěti nelze ospravedlňovat ani těmi nejlepšími úmysly.....

- Jestliže rodiče touží vychovat z dítěte zralého člověka, musí dítěti dát prostor přiměřenej nezávislosti.....

- Schopnost přijímat porážky svědčí někdy o mužově síle víc než jeho vítězství nad druhýmí.....

- Zkušenost vlastního utrpení sa stává také pramenem větší citlivosti k blížním a k jejich soužení.....

- Statečnost muž získává postupně – tím, že se staví k životu čelem....

- Život nedostáváme s připojeným návodem k obsluze – právě proto máme otce...

- Děti se neosvobozují od učení ani kvůli stavbě chrámu...

- Otec buduje vztah k dítěti nejen pomocí citové stránky spojené s mazlením, jak to dělá matky, ale spíše spoločnými zážitky, vycházkami a společným objevováním světa....