Blogy

« Späť

Úloha otca v rodine 1 - Duchovné upratovanie

Úloha otca v rodine 1 - Duchovné upratovanie

Veeeľmi seriozna úloha otca v dome je upratovať. Áno, čítate dobre. Upratovať. No ako u matky ide o upratovanie materiálneho domova, tak u otca ide o upratovanie duchovného domova.

Len ženy vedia, že už len nič nerobením sa dom pokrýva vrstvou prachu, a aj najjednoduchším používaním sa veci proste špinia, nehovoriac o situáciách, kedy náročky prinesie niekto domov vedro výkalov a popolieva ním všetko v dome. Čím je zašpinenie silnejšie, tým ťažší a dlhší je proces očisťovania. Tak je to aj v duchovnom svete, ktorý nás obklopuje. Aj tam sa už len čistým nič nerobením všetko pokrýva vrstvou prachu - vrstvou zla neurobeného dobra, ktoré sme mohli urobiť, no odmietli pre rôzne príčiny.
Tak potom už len jednoduchým žitím života, konaním svojou dušou čohokoľvek, sa dosť často ako vedľajší produkt cez chyby, strachy a nedokonalosť, nerozvinutosť svojich dobrých vlastností, ich ohraničenosť, dostane do nášho domova v duchovnom svete zlo, ktoré zašpiní priestor, v ktorom sa pohybujú naše duše, dýchajú ten smrad, jedia ten hnus, sú zašpinený ním na duši. Nehovoriac už o úmyselných špineniach svojho domova cez otvorené hádky, bitky, ponižovania, odsudzovania, ohovárania, osočovania, podvody, intrigy, egoistické sexuálne využívania seba i druhých, a pozerania televízie, snorenia v špinavom internete, pozerajúc a vťahujúc cez svoje oči, uši, ruky, nohy špinu do svojej duše a potom vylievajúc z nej ako z vedra všetky tie výkaly cez pohľady, slová a skutky na všetkých a všetko okolo...
Alebo naberajúc do duše ako do vedra počas dňa v práci, v škole, na uliciach, v autách a autobusoch, v zápchach, reštauráciách a nebodaj i v nočných kluboch, a potom prichádzajúc domov nesúc na sebe všetko popriliepané zlo, vychŕliac to všetko na svojich najbližších čudujúc sa: "Prečo najviac trápime práve tých, ktorých ľúbime?" Toto všetko akože svojimi očami nevidíme, hoci to všetko vidno, no mozgy si nedajú dokopy 1+1. A čo vidíme očami srdca, to sme už dávno zabudli brať v úvahu. A aj keby! Veď my sa už ani zastaviť nevieme, aby sme aspoň chvíľu premýšľali nad svojím životom, či vlastne ideme správne alebo nie.
A toto je úloha otcov - upratovať neustále každý deň duchovný svet svojho domova. Ako? Modlitbou, pôstom a svojou obetou a svätenička na stene pri vchode do domu, aby sa kadý vchádzajúci a vychádzajúci očistil svätenou vodou a nevchádzal špinavý dovnútra, či nevychádzal von nechránený milosťou svätenej vody. A modlitba je jednoduchá.
Môžeš sám každý deň potichu alebo zoberieš aspoň každý týždeň celú svoju rodinku, napríklad v sobotu večer a pred deťmi a ženou sa pomodlíš: "Bože, prosím, vyžeň všetko zlo z nášho domu, všetkých zlých duchov, ktorí sa tu nahromadili kvôli našim hriechom, vykonaných v našom dome, alebo prichádzajúc zvonka rôznym spôsobom. Nech všetko zlo odíde tam, kam mu Boh-Otec predurčil miesto byť naveky. Zošli na náš dom ako dážď svoje požehnanie a milosť pokoja, lásky, pokory, trpezlivosti, odpustenia... a privolaj do tohto domu svojich anjelov, aby chránilil od zla, uzdravovali, oslobodzovali a posilňovali všetkých, čo v ňom žijú k vzájomnej láske a porozumeniu. Vytvor ochranný štít tvojej lásky a odpustenia okolo nášho domu, nech nič zlé nemôže vstúpiť dovnútra, len tvoji anjeli a tvoja milosť. Amen!"
A potom pokropiť svoj dom v každej miestnosti svätenou vodou. V duchovne očistenom a upratanom dome sa zrazu ľahšie dýcha a nevznikajú hlúpe spory kvôli maličkostiam, ktoré sú často pôvodom všetkých rozvodov a nenávisti. Je to vaša nezameniteľná úloha, muži, otcovia, chlapi = upratovať čo najčastejšie svoje domovy. Od toho závisí, ako žijete, ako nenávidíte či milujete v rodine jeden druhého.
Zdieľajte tento článok s priateľmi, o ktorých viete, že by im pomohol...