Celý profil
Ak je človek na správnej ceste dokáže takmer všetko.

Robert patrí aj do:

Priatelia

František Bašo
Štefan Hrbček
Martin Majda
Martin Lojek
Anna Lojeková
Miroslav Priecel
Leontín Lizák
S. Františka Čačková OSF