Celý profil
Ak je človek na správnej ceste dokáže takmer všetko.

Robert patrí aj do:

Priatelia

Jozef Hlinka
Martin Lojek
František Bašo
Štefan Hrbček
Anna Lojeková
Marián Majzel
Leontín Lizák
Miroslav Priecel