Info

Termín: 17.-18. november 2018

Miesto: Univerzitné pastoračné centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok

Ubytovanie: Priestory UPaC - zadarmo (karimatka+spacák) alebo Penzión

Cena: 12 Eur bez ubytovania v penzióne.

Cena s ubytovaním v penzióne: 27 Eur

Poplatok je potrebné uhradiť po vyplnení registrácie na číslo účtu: SK17 0200 0000 0026 4888 4856

Poznámka pre príjemcu / poznámka / účel platby: CHODIME-SPOLU, MENO PRIEZVISKO.
Variabilný symbol: číslo vstupenky, ktoré vám bude atutomaticky odoslané e-mailom po vyplnení registrácie.

Platobné údaje Vám budú odoslané s potvrdením na Váš email.

Poplatok zahŕňa: obedy v sobotu a nedeľu, večeru v sobotu a občerstvenie počas programu.

Organizátor: Univerzitné pastoračné centrum - Ružomberok

Povinná registrácia do : 12.11. - počet účastníkov obmedzený

Odporúčaný vek: 18– 35 rokov 

Kontakt: anna.lojekova@gmail.com, 0907 496 123 

Mediálni partneri

Pozvánka

« Späť

Víkendový seminár Chodíme spolu 2017

Víkendový seminár Chodíme spolu 2017

Pozývame, všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o tom, ako využiť dobre čas chodenia na víkendový seminár v Kežmarku 3-5.november 2017.

„Chodíme spolu - ako ďalej“ je seminár, ktorý robíme preto, lebo túžime, aby mladí ľudia, ktorí po vzťahu túžia alebo ho už majú, našli prijatie v rámci Cirkvi. Je dobré, normálne a zodpovedné spoznávať sa do manželstva. Tento seminár sa bude snažiť odpovedať na otázky ako dobre využiť čas chodenia  spolu, ponúknuť svedectvá a rady v otázkach ako si zachovať čistotu vo vzťahu a ako prekonať skúšky vo vzťahu. Osobitne sa budeme venovať i téme „Manželstvo, aké chce Boh“. Veríme, že tento víkend vám prinesie veľa požehnania a radosti.

Témy:

  • Identita muža a ženy
  • Etapy a hranice vo vzťahu
  • Čistota
  • Uzdravenie zranení z rodiny
  • Ako prekonať skúšky vo vzťahu
  • Manželstvo, aké chce Boh

Seminár je vhodný pre páry i tých, ktorí s nikým nechodia a všetky aktivity sú prispôsobené obom skupinám.
Ak s niekým chodíte, príďte na túto akciu spolu ☺ Tešíme sa z vás !

Semináre „Chodíme spolu - ako ďalej“  boli organizované v rokoch 2014 , 2015, 2016. Registrovať sa môžete na www.mojakomunita.sk/web/chodime-spolu/registracia

Predchádzajúci