Mediálni partneri

kontakt

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa podujatia, kontaktujte nás na anna.lojekova@gmail.com, 0908 989 432