PROGRAM „Chodíme spolu - ako ďalej"

15.-17. november 2019 Kežmarok

Zmena programu vyhradená

Piatok 15.11.

Piatok

16:30 Registrácia

17:30 Svätá omša

18:15 Večera

18:45 Úvod a prednáška

Sobota 16.11.

Sobota

 

9:30 úvod + modlitba

10.00  Ako vstupovať do vzťahu/ paralelne s Skúšky vo vzťahu a ako ich prekonať

11.30 Kafé párty

12.00 Zabijaci vzťahu

13.30 obedík

14.00 voľno

15.30 Chlapi na slovíčko/ medzi nami žieňatami

17.00  voľno, možnosť poradenstva, modlitby

17:30 večera

18.30 sv.omša

20.00 adorácia

20.30 filmový večer

Nedeľa 17.11.

Nedeľa

 

8.00 Sv. Omša

9.30 Kafé párty

10.00 4.téma Kľúče k láske, ktorá nevyprchá

12.00 Obedík

13.30 5.téma Snúbenectvo a všetko, čo k nemu patrí

14.30 Modlitba + individuálne požehnanie účastníkov

15.15 Občerstvenie + zdieľanie

16:00 Záver

Partneri