PROGRAM „Chodíme spolu - ako ďalej"

17.-18.november 2018 RUŽOMBEROK

Zmena programu vyhradená

Piatok 16.11.

Piatok

Možnosť ubytovania pre tých, ktorí cestujú z ďaleka.

Prosíme, ohľadom ubytovania z piatka na sobotu nás kontaktujte na anna.lojekova@gmail.com (nie je zahrnuté v cene)

Sobota 17.11.

Sobota

 

9:30 úvod + modlitba

10.00  Ako vstupovať do vzťahu/ paralelne s Skúšky vo vzťahu a ako ich prekonať

11.30 Kafé párty

12.00 Zabijaci vzťahu

13.30 obedík

14.00 voľno

15.30 Chlapi na slovíčko/ medzi nami žieňatami

17.00  voľno, možnosť poradenstva, modlitby

17:30 večera

18.30 sv.omša

20.00 adorácia

20.30 filmový večer

Nedeľa 18.11.

Nedeľa

 

8.00 Sv. Omša

9.30 Kafé párty

10.00 4.téma Kľúče k láske, ktorá nevyprchá

12.00 Obedík

13.30 5.téma Snúbenectvo a všetko, čo k nemu patrí

14.30 Modlitba + individuálne požehnanie účastníkov

15.15 Občerstvenie + zdieľanie

16:00 Záver

Partneri