« Späť

Utečenci z jedného vreca

Utečenci z jedného vreca

Nuž neviem. Slovo utečenec sa skloňuje z prava i z ľava. Počujem tých, čo bývajú vo veľkých domoch a vravia: "Treba postaviť hranice! Treba ich poslať tam kam išli." A ani si nevšimli že ich hodili do jedného vreca, ktoré sa ich "netýka."

Lenže....

Nepatríme do toho vreca aj my

Nie sme aj my - ja či ty,

v istom zmysle migratnami,

či ako "ich" voláme? 

 

Zastavme sa

a počujme čo nám hovorí Boh:

(porov. Dt4, 1 -8)

 

A teraz POČÚVAJ    PRIKÁZANIA a ustanovenia.

 

Chcem ťa ich NAUČIŤ (nie naspamäť ale) KONAŤ,

 

aby si dosiahol krajinu, domov - POKOJ   SVOJHO    SRDCA...

 

A pokračuje:

Ak tieto slová ZACHOVÁTE, budú o vás hovoriť: "Je to naozaj múdry a rozumný národ."

 

 

Kde sme sa to dostali...?

 

Apoštol Marek to hovorí jasne a pripomína nám Ježišove slová:

 

"Dobre o vás pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa."

 

Kto sme?

Utekáme pred Božími zákonmi a myslíme si, že sme múdri... (my máme rozum, len ostatným chýba)

Tých, ktorí potrebujú pomoc hádžeme do jedného vreca... (my ju predsa nepotrebujeme, aspoň nie teraz)

Zatvárame sa vo veľkých  domoch s prázdnymi srdcami

obklopení plotom sebeckosti.

Vravíme: "Pomodlíme sa..." ale nepriložíme ruku k dielu...

 

Jeden misionár rozprával,

že keď prišiel na svoju misijnú stanicu, nemohol hovoriť o Ježišovi...

 

Ale každé ráno sa pred jeho chatrč doplazil dotieravý žobrák.

Búchal mu na dvere, hoci on chcel ešte spať...

.. ešte sa nepomodlil ranné modlitby... "ešte... nebol zbožný"...

No napriek tomu misionár chtiac, nechtiac vstal

 a podal mu kúsok chleba a pohár vody...

 

Po pol roku ho začali volať "otcom chleba."

Po roku sa ho pýtali, prečo tu s nimi žije?

Prečo im pomáha, keď ich vôbec nepozná?

Odpoveď bola jasná:

"Lebo som svoje ruky a nohy požičal Ježišovi."

 

Pane,

daj, aby sme sa zastavili,

aby sme čerpali múdrosť z Desatora.

Aby sme neutekali pred požiadavkami lásky

a nepriali druhým smrť, či bolesť.

Zastav nás, aby sme boli požehnaní,

a daruj nám silu i odvahu vystúpiť z nášho egoizmu

a pomôcť tým, ktorí to potrebujú a utekajú zo svojich krajín.

 

Pane, prosím,

nech o nás platia slová že sme múdry a rozumný národ,

ktorý neposúva hranice Božieho zákona a nevytvára si svoje zákony.

Zákony, na obraz svojho sebectva. Amen