« Späť

Načo je Cirkev?

Načo je Cirkev?

...mať pred očami spásu duší, ktorá musí byť v Cirkvi vždy najvyšším zákonom.

Niekedy nám uniká to podstatné.

Keď sa tak, dívam do prázdnych lavíc v kostole: bez detí, bez mládeže, pýtam sám seba: Čím to je, že nedokázeme mladým vysvetliť načo je Cirkev a načo je Svätá Omša? 

Cirkevné právo nás učí jasne: 

Kán. 1752 - V kauzách prekladania sa majú uplatniť predpisy kán. 1747, pričom treba zachovať kánonickú miernosť a mať pred očami spásu duší, ktorá musí byť v Cirkvi vždy najvyšším zákonom.