« Späť

Kňazi slúžia sväté omše na úmysly z modlitbovej steny

Kňazi slúžia sväté omše na úmysly z modlitbovej steny

Aplikácia webového portálu www.mojakomunita.sk „Modlitbová stena“ získala novú podporu vo forme pomoci zo strany kňazov registrovaných na Mojej Komunite, ktorí slúžia sväté omše na úmysly z modlitbovej steny.
K tejto prosbe o pomoc administrátorov portálu viedla najmä naliehavosť modlitbových úmyslov, kde často členovia i nečlenovia Mojej Komunity prosili o modlitbu za záchranu manželstva, oslobodenie od závislostí, záchranu života pre novorodeniatko či člena rodiny bojujúceho o život.

Administrátori oslovili kňazov formou e-mailovej komunikácie s tým, že periodicita svätých omší na tieto úmysly bude v závislosti od ich možností a poprosili, na koľko to bude možné, o skonkrétnenie termínov.

Reakcia duchovných pastierov zo všetkých diecéz bola povzbudzujúca - počnúc tými, ktorí napriek veľkej vyťaženosti a nemožnosti pridať ďalší modlitbový úmysel k slúženiu sv. omše ponúkli svoju modlitbovú pomoc až po tých, ktorí konkrétne a ochotne vytvorili priestor pre podporu týchto úmyslov najúčinnejším prostriedkom pre spásu človeka - svätou omšou.

Z 18 kňazov slúžia sv. omše raz do týždňa na úmysly z modlitbovej steny: 3 kňazi raz do týždňa, 8 kňazov raz za mesiac, 3 kňazi za dva mesiace a 2 kňazi v konkrétnych termínoch( 12.4, 26.4, 21.6, 19.7., 16.8.,4.10., 25.10., 6.12., 20.12. ) k čomu je potrebné ešte pripomenúť modlitbovú podporu 2 kňazov. Takže každý mesiac bude približne odslúžených 20-25 sv.omší na tieto úmysly.

Túžbou tvorcov portálu je, aby sa kresťania aj v tomto virtuálnom svete stretávali s konkrétnymi kresťanmi, a aby mohli zakúsiť konkrétnu duchovnú pomoc a podporu. Preto povzbudzujú tých, ktorí potrebujú modlitbu alebo vidia potrebu modliť sa za niekoho z ich blízkych či v ich okolí, aby hojne využívali službu Modlitbovej steny a rovnako pozývajú všetkých,  aby sa krátkou modlitbou podieľali na pomoci tým, ktorí to aktuálne a často veľmi urgentne potrebujú.

ČO JE MODLITBOVÁ STENA

Modlitbová stena je aplikácia kresťanského portálu www.mojakomunita.sk, ktorá umožňuje prihláseným i neprihláseným užívateľom pridávať modlitbové úmysly pod svojím menom alebo anonymne. Rôzni členovia Mojej Komunity sa denne modlia za týchto ľudí a zapojení kňazi obetujú sv.omšu. Je určená pre všetkých, ktorí potrebujú modlitbovú pomoc alebo sú ochotní modliť sa za iných. Obsahuje taktiež časť, kde sa nachádzajú svedectvá a poďakovania za vyslyšanie úmyslov a túto modlitbovú podporu.

Zapojeným kňazom srdečne ďakujeme a prajeme veľa požehnania radosti a síl do pastorácie. Duchovní pastieri, ktorí by sa chceli k tejto službe pripojiť nás môžu kontaktovať na info@mojakomunita.sk

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem a tiež sa modlím za nich.
Odoslané 4.3.2014 14:43.
Ďakujem. Pane náš, žehnaj a posilňuj týchto kňazov...
Odoslané 4.1.2015 6:12.