Blog

« Späť

Žena a kňaz

Žena a kňaz

Medzi mojimi známymi a priateľmi sú aj kňazi. Niektorí sú mi zvlášť blízki, lebo ma podržali, pomohli mi a viedli ma, dali mi zakúsiť pochopenie a prijatie. Sú mladí, v strednom veku i staručkí. Je vzácne a krásne nájsť aj v kňazovi blízkeho priateľa, ale my ženy by sme mali pri tom mať na zreteli jednu vec.

Aj ja rada povtipkujem -  a to aj s kňazmi a ruším troška pomyselnú bariéru rezervovanosti a strachu povedať jeden pred druhým niečo obyčajné z normálneho života, dnes ale cítim, že musím pre nás žienky a dievčatá napísať prosbu o zamyslenie.

Nedávno sme boli svedkom, ako jedna žena v rokoch prišla k mladému kňazovi a častovala ho osloveniami typu "láska moja".Videla som, aké mu je to nepríjemné a snaží sa nastoliť normálnu konverzáciu, ale jej to nijako nedochádzalo a konečne si vydýchol až keď odišla. Videla som v jeho očiach, že dúfa, že nebudme pohoršení, že budeme chápať- tak ako on, že ona je už taká,a že najlepšie je sa jej vyhnúť a nechať to tak. Poviem vám, nechcela by som byť v jeho koži. Stáť pred rozhodnutím nič nepovedať a čakať, kým to prehrmí alebo niečo povedať - a čokoľvek by to bolo- zraniť ju, takže by bolo ťažké pre ňu ísť na sv.omšu, či ísť sa vyspovedať do tejto farnosti...
 
A tak píšem ja. Akoby sme,žienky, niekedy zabudli, že  hoci kňaz nemá ženu, nie je slobodný muž!  Je zasvätený Bohu, má svoju nevestu Cirkev- a poväčšine má niekoľko sto duchovných dcér a synov. Naše správanie k nemu a konverzácia s ním by mala byť tomu zodpovedajúca. Každé povolanie je náročné- náročné aj na vernosť, preto si každý musí dať pozor nielen na to, či je sám verný, ale aj či sa nemôže stať dôvodom nevery vďaka svojmu správaniu. 
 
S Martinom máme v službe jasné pravidlá - ak sa chce niekto poradiť alebo nás prosí o modlitbu, ak nemôžeme poslúžiť spolu, ženám slúžim ja, mužom slúži on. Dokonca to dodržiavame aj v emailovej komunikácii a na sociálnych sieťach - ak ma poprosí o pomoc muž, odkážem ho na svojho manžela. Neraz sa nám už stalo, že po tom, čo sme niekomu navrhli túto možnosť, sa už dotyčný človek neozval. Tento človek najskôr nehľadal až tak odpoveď na svoje otázky, ale hľadal dôverný vzťah s človekom opačného pohlavia, čo mu ani jeden z nás nemôže ponúknuť. Kňaz je vo veľmi náročnej situácii- je duchovným otcom všetkým vo farnosti a jednoducho nemôže odmietnuť prosbu o radu či pomoc ustarostenej žienky...
 
Žena chce veľakrát len pomôcť, dokonca povzbudiť kňaza, niekedy hľadá u kňaza pochopenie, ale mali by sme sa zamyslieť, či ho naša pomoc alebo požiadavka nevrhá do zlého svetla, nevytvára podmienky pre pohoršenie iných a zároveň či dôvernosť, ktorá napr. vzájomnou spoluprácou vzniká, nie je prílišná pre oboch tak, že o chvíľku môže byť nebezpečná.
 
Nerobme teda to, čo by sme nechceli, aby iní robili nám- ak by sa nám nepáčilo, keby sa nejakým spôsobom správala nejaká žena k nášmu manželovi, otcovi či synovi / či už ide o slová, dotyk, oslovenie, vyžadovanie pozornosti..../,  nesprávajme sa ani my tak- a pre všetkých to bude omnoho jednoduchšie a krajšie :)
 

Najnovšie články

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Duchovný otec – fráza alebo skutočnosť

Kňaz by mal... Byť taký či onaký a robiť to či ono... A – hlavne – by NEMAL robiť to či ono... Samozrejme.
Zradení

Zradení

Žiaľ, občas musím vidieť úžasných ľudí trpieť. Oni verní, hlbokí, úprimní ostali zranení, zradení...sami. Nedokážem vstúpiť do tej samoty. Je to tá, ktorej chýba životný partner, miesto, kde patrí iba on či ona a aj dobrí priateľ a priateľka je tu primálo.
Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Šľachtická rošáda-parádny tip na leto

Miranda Hawthornová mi asi bola súdená. Nielen kvôli tomu, že som v Londýne bývala na Hawthorn Avanue, ale najmä kvôli jej sympatickej, trošku rebelantskej povahe.
Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.
9 Krokov k budovaniu dôvery

9 Krokov k budovaniu dôvery

Dôvera je nevyhnutná pre budovanie dobrých vzťahov, úspešnej spolupráce a kultúry úcty. Bez dôvery láska nedokáže existovať.
Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Nemyslím, že by som bola zo začiatku vyslovene bojko, hoci prejavy ako poriadna tréma, strach zo včiel, z husí, z hlbokej vody a kde aké iné „menšie“ strachy som mala od kedy si pamätám. Nejako som to nikdy neriešila, pretože sa mi to zdalo normálne.
Ako sa zbaviť strachu

Ako sa zbaviť strachu

Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám nahovoriť, že je dobrý a pomáha nám, ba dokonca nás ochraňuje - ale opak je pravdou. Nie – nehovoríme tu o inštinkte, ktorý nás prirodzene varuje pred nebezpečenstvom, ani o bázni- rešpekte pred veľkosťou niekoho či niekoho, ale o tom viac- či menej zväzujúcom a skľučujúcom pocite bezradnosti, bezmocnosti, paniky alebo fóbie.
Modlitba za uzdravenie zo strachu

Modlitba za uzdravenie zo strachu

Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Odporúčame ho prečítať ako prvý: Ako sa zbaviť strachu   Drahý Trojjedinný Bože,...
Ako sa modliť za záchranu manželstva

Ako sa modliť za záchranu manželstva

Manželstvo je krásny dar, ktorý chce diabol zničiť. Používa každý spôsob, aby spôsobil aspoň malú trhlinku, cez ktorú by manželov mohol pomaličky, ale predsa úplne odlúčiť. Napriek tomu, je tu Boh, ktorý je verný a stojí za každým manželstvom. Ak Ho do nášho vzťahu zavoláme, dovolíme mu tým, aby nám pomohol.
Modlitba za záchranu manželstva

Modlitba za záchranu manželstva

Táto modlitba má pomôcť ukázať ako sa modliť za záchranu manželstva a ako sa otvoriť Božej pomoci a vedeniu.
Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Príbeh mladej ženy Crystal o záchrane jej manželstva.
Manžel prikrytý modlitbou

Manžel prikrytý modlitbou

Tento blog nepíšem preto, že by som chcela rozdávať rozumy. Pokračujem v písaní, pretože túžim šíriť niečo, čo ma veľmi zasiahlo- posolstvo vety jedného manžela, ktorý napísal predhovor ku knihe svojej manželky a ukončil ho slovami : „Tvoj modlitbou krytý manžel“.
Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.