« Späť

Augustové posolstvo.

...lebo, iba modlitbou môžte poraziť...

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria

 

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 3. augusta 2019.

 

Drahé deti, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla Lásku môjho syna Ježiša, ktorý sa každý deň obetuje za vás.

 

Ó, deti moja drahé, keby ste poznali všetko to, čo Nebo pripravuje pre vás, nemali by ste viac strach ani zo života, ani zo smrti!

 

Hovorím Vám, deti moje, ktorí poznáte Slovo Svätých Písem: povzbudzujem vás, aby ste ho uskutočňovali tým, že ho budete žiť! Iba tak sa stanete ovocím lásky, ovocím milosti, ovocím radosti!

 

Detičky moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali pravými hliadkami a apoštolmi svojej Lásky! Kde je láska, tam je charita (činná láska - poznámka prekladateľa), a je tam aj ovocie lásky Boha a láska, ktorá kraľuje v Bohu.

 

Vám, deti moje drahé: povzbudzujem vás otvoriť svoje srdce voči môjmu synovi Ježišovi, prostrednictvo modlitby, zoči voči pred Eucharistiou, kde Vám On dá spoznať dary, ktoré nepoznáte!

 

Preto žiadam každého z vás, aby ste každý deň žili svoje učenie, aby ste boli pripravení prijať všetko to, čo sa deje okolo vás.

 

Vy viete, že môj Syn ma posiela medzi vás, aby som vás viedla; a vy, ktorí hľadáte Svoju lásku: pozývam vás postiť sa a modliť sa, aby ste sa cítili byť milovaní a utešovaní! Som s vami a blízko vás, ktorí trpíte!

 

Každý deň, s mojou Materskou láskou, som Vám nablízku, aby som Vám pomohla nestratiť sa na  chodníku, ktorý On vyznačil pre vás.

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa; lebo iba modlitbou, môžte poraziť všetky zvádzania Zlého a jeho pokušenia!

 

Ďakujem Vám detičky moje, že sa darujete v tomto čase milosti môjmu synovi Ježišovi, odpovedajúc na Jeho lásku. Moje srdce je plné radosti, vidiac vás všetkých, ktorí svedčíte túto oázu pokoja, prostredníctvom vašej lásky,

 

Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. Žehnám vás všetkých, a povzbudzujem vás vždy kráčať po stopách môjho syna Ježiša!

 

Potom, Panna Mária, mi zverila tajné posolstvo, ktoré, zatiaľ, nemôžem prezradiť.

 

[preložil D.R.]