« Späť

Avšak hlad, o ktorom hovorí môj Syn, je hlad lásky k Nemu

Avšak hlad, o ktorom hovorí môj Syn, je hlad lásky k Nemu

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou 07/04/18

 1. Moje drahé detičky, aj dnes vás pozývam znovuobjaviť Kráľa Pokoja; On je tam v Eucharistii, čaká na Vás; aby Vás živil každý deň. Tam Ho môžete stretnúť a prihovárať sa Mu. Áno, On sa schováva v kúsku chleba, obetovaného, za každého z Vás.
 2. Detičky moje, je čas stať sa svedkami pravého svetla, lebo iba keď sa zamilujete do Jeho Slova, nebudete mať viac hlad. Avšak hlad, o ktorom hovorí môj Syn, je hlad lásky k Nemu.
 3. Vy, apoštoli moji, čo žijete tieto časy milosti, ešte sa nedokážete obliecť do nových stvorení. Koľkí z vás nežijú vytvalú modlitbu pozostávajúcu z pôstu a z obety?
 4. On, každý deň, ma posiela utešovať každého z Vás, ktorí už nedokážete cítiť Jeho prítomnosť. Na zakúsenie Jeho lásky je potrebná modlitba odovzdanosti, kde milosť by mohla prekypovať vo vás; a vy Ho môžte rozpoznať a milovať celým svojim srdcom.
 5. Nemôžte sa nazývať mojími apoštolmi, ak nežijete Jeho Slovo!
 6. Na vzkriesenie k novému životu, treba každý deň zobrať na seba svoj križ, zanechať hriech, lebo ten bráni milosti začať odznova.
 7. Odvahu detičky moje, som po vašom boku, aby som Vám darovala a nechala Vás žiť Jeho pokoj a nenechala Vás zakúšať samotu.
 8. Dívam sa na každého z Vás, s Vašimi utrpeniami, s Vašimi slabosťami a s Vašimi pádmi. Pozývam Vás, detičky moje, aby ste sa rozhodli povstať!
 9. Dnes ešte nechápete prečo ma môj Syn posiela medzi Vás; pre vás je to ťažké pochopiť; ako aj ja, keď som bola malé dievčatko z Nazareta, tak som nechápala. Žijete, detičky moje, pre záležitosti Neba, nie pre záležitosti Zeme!
 10. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, moji apoštoli! Potrebujem Vás! Potrebujem nechat sa spoznať ako matka nehy, aby rieky milosti mohli zostúpiť na toto miesto, prostredníctvom synov a dcér, ktorých vybral Boh! Nebojte sa svedčiť! Darujte ostatným to, čo bolo darované Vám!
 11. Ďakujem Vám, deti moje, že sa robíte darom Slova Boha!
 12. Žehnám vás všetkých!

( skôr než sa Madona rozlúčila, zveril som jej všetkých tých, ktorí prosili o modlitby )

[ preložil D. R. ]