« Späť

Nesmelá viera...

Nesmelá viera...

Autorom je jeden kartuziánsky mních.

“Nesmelá viera, takmer všetkých kresťanov, si neuvedomuje dosah zjavenia týchto právd

(právd zjavených vo veršoch Svätého Písma:

Ef 3, 19

a

Jn 1, 16),

následkom čoho nepoznajú nekonečné zásoby Milosti a úžasnú slobodu Lásky, v tomto poznaní, ktoré nás robí účastníkmi Ich života.”

(Zdroj: cartusialover.wordpress.com/2018/11/27/eccesso-divino-misura-divina-parte-seconda/ ; autorom je jeden kartuziánsky mních).

 

http://www.liturgica.net/home_it.html