« Späť

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 05/10/19

Komentár kňaza:

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 05/10/19

Komentár kňaza:

 

Tento mesiac, nemám dosť voľného času nato, aby som napísal dlhý komentár k posolstvu.

 

Vidím tu tri napomenutia ohľadom prevládajúcej kultúry (najviac rozšírenej) vo svetskej a v náboženskej spoločnosti. Zdá sa, že Mária vytýka svetu:

1 - Svoj materialistický pohľad na bytie; vnímané iba, ako spotrebný tovar.

2 - To, že zabúda na rozmer večnosti. Život je krásny, lebo je darom Boha a začiatkom večného života! Musíme ho chrániť, rozvíjať, bez toho, žeby sme s ním kupčili (PMA, GPA atď.)

Viditeľný svet je dobrý (Gen 1), stáva sa však zlým, vtedy, kedy ho robíme absolútnym, bez vzťahu s Bohom. Vtedy, skutočne, “všetko je márnosť” (Kaz 1, 1).

3 - Svoj sklon byť Zákonom pre seba samého.

“Je zakázané zakazovať”, “Hriech neexistuje”, “Prikázania sú už prekonané” Ľudské práva niesú ovplyvňované “právami Boha.”

V ich boji o to, aby položili na svoje miesto “základy”, Máriini Pútnici majú istotu, že Mária im pomôže:

“ Zhromažďujem vás okolo seba, aby som do vašich sŕdc vtlačila všetku lásku Matky!”

Otec M.F.