« Späť

Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii

Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii

Papež František píše Jamesi Martinovi SJ: „Modlím se za tebe, abys mohl pokračovat tímto způsobem.“ Dopis papeže otci Jamesi Martinovi SJ, který vykonává pastorační činnost v LGBT komunitě. Vatican News Bůh "se s láskou přibližuje ke každému ze svých dětí, ke všem a ke každému z nich. Jeho srdce je otevřené každému. On je Otec." Takto se vyjádřil papež František v krátkém ručně psaném dopise ve španělštině, který zaslal jezuitovi otci Jamesi Martinovi, jenž vykonává svůj apoštolát mezi LGBT lidmi (GLBT je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) u příležitosti webináře "Outreach 2021", který se konal o víkendu. Kněz v neděli dopis zveřejnil na Twitteru. "Boží 'styl'," píše papež, "má tři rysy: blízkost, soucit a vlídnost. Takto přistupuje ke každému z nás. Když přemýšlím o tvé pastorační práci, vidím, že se neustále snažíš napodobovat tento Boží styl. Jsi knězem pro všechny, protože Bůh je Otcem všech. Modlím se za tebe, abys mohl pokračovat tímto způsobem, být blízko, soucitný a s velkou vlídností." František poděkoval otci Martinovi za jeho „pastorační horlivost a schopnost být lidem nablízku s takovou blízkostí, jakou měl Ježíš a která odráží blízkost Boží". Papež svůj dopis, datovaný dnem 21.6.2021, uzavírá ujištěním a prosbou o vzájemnou modlitbu: "Modlím se za tvé věřící, za tvé 'farníky', za všechny, které Pán postavil do tvé blízkosti, aby ses o ně staral, chránil je a dával jim růst v lásce k našemu Pánu Ježíši Kristu. Prosím, nezapomeň se za mne modlit. Ať ti Ježíš požehná a svatá Panna ať tě chrání. Bratrsky, František“

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-letter-james-martin-lgbtq-ministry.html

Některé obsahy zahrnuté do návrhu zákona o homotransfobii “redukují sovobody garantované katolické církvi”, zejména v otázkách organizace, veřejného kultu, výkonu magisteria a biskupské služby, konstatuje nóta vatikánského státního sekretariátu s odkazem na svobody zakotvené v dohodě revidující Konkordát z roku 1984 (zejména čl. 2, paragrafy 1 a 3).

Dokument upozorňuje, že návrh zákona o homotransfobii, tzv. zákon Zan, ohrožuje mimo jiné právo katolíků a jejich sdružení a organizací na “plnou svobodu shromažďování a vyjádření názoru slovem, písemně i dalšími způsoby”, jak předvídá zmíněný článek konkordátní smlouvy mezi Vatikánem a italským státem. Nóta proto vybízí ke změně formulací této normy.

https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-06/vatikan-protestuje-proti-zakonu-o-homotransfobii.html

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-06/papez-frantisek-pise-jamesi-martinovi-sj-modlim-se-za-tebe-ab.html

"Dohoda o revizi konkordátu poskytuje církvi práva, která jsou již zaručena samotnou ústavou. Jedná se pouze o posílení ústavních práv. Týká se zejména svobody vzdělávání, svobody vykonávat učitelský úřad církve a svobody vyjadřovat své myšlenky slovem, psanou formou a jinými prostředky. Tyto svobody jsou do jisté míry ohroženy návrhem nového zákona. Nejde tedy o zpochybňování ochrany určitých kategorií osob, protože to je politická volba, kterou má stát právo učinit. Nejedná se o zásah do přijetí zákona, ale o upozornění, že některé aspekty zákona by byly škodlivé a v rozporu se závazky, které stát přijal.”

Jaké aspekty máte na mysli?

"Zejména záruky svobody vyjadřování a svědomí, které mohou být spojeny s antropologickým hodnocením určitých aspektů. Zvláště riskantní je, pokud by ustanovení trestních norem mohlo omezit svobodu projevu a myšlení. V tomto ohledu je verbální nóta Svatého stolce sdělením, které upozorňuje na riziko poškození některých aspektů svobody, které dohoda o revizi konkordátu zaručuje. Nóta tedy nežádá  žádná privilegia."

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-06/vatikan-reagoval-notou-na-taliansky-navrh-zakona-o-tzv-homotra.html

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-06/ddl-zan-omotransfobia-nota-verbale-segreteria-stato-mirabelli.html