« Späť

Vedzte, deti moje, že všetci tí, ktorí sa rozhodnú nasledovať Kráľa pokoja, dajú zmysel svojmu životu.

Vedzte, deti moje, že všetci tí, ktorí sa rozhodnú nasledovať Kráľa pokoja, dajú zmysel svojmu životu.


Preto, detičky moje, Vás nabádam, aby ste sa s Ním skutočne stretli. Ďakujte Tomu, ktorý ma posiela na Zem, aby som utešovala všetkých Vás, ktorí máte zranené srdcia; poďte k nemu vy všetci, ktorí ste zarmútení a stratení, lebo chce premeniť Váš smútok na radosť; preto Vás žiadam, aby ste dôverovali v Neho cez modlitbu, obetu a odpustenie; aby Vás pretvoril v nové stvorenia.

Drahé deti, aj dnes Vás povzbudzujem osláviť Kráľa pokoja.
Otvorte brány Kristovi, lebo On je pravý Kráľ pokoja.


Deti moje, počúvajte Svoj hlas, nezatvrdzujte si srdcia; ale otvorte náruč pre Svoje nežné milosrdenstvo.


Detičky moje, dnes môj Syn Ježiš je, viac než kedykoľvek predtým, prítomný a živý medzi Vami, aby na Vás zosielal prúdy milosti.


Preto, detičky moje, Vás nabádam, aby ste sa s Ním skutočne stretli. Ďakujte Tomu, ktorý ma posiela na Zem, aby som utešovala všetkých Vás, ktorí máte zranené srdcia; poďte k nemu vy všetci, ktorí ste zarmútení a stratení, lebo chce premeniť Váš smútok na radosť; preto Vás žiadam, aby ste dôverovali v Neho cez modlitbu, obetu a odpustenie; aby Vás pretvoril v nové stvorenia.

Vedzte, deti moje, že všetci tí, ktorí sa rozhodnú nasledovať Kráľa pokoja, dajú zmysel svojmu životu.


Detičky moje, nenechajte sa oklamať falošnými ilúziami, ktoré Vám ponúka svet, aby ste opustili chodník, ktorý Vám On vyznačil; takže: modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby úklady zlého nemohli nad Vami zvíťaziť!


Som s Vami a s mojím materským požehnaním; aby som všetkých ochránila. 

Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

https://www.incamminoconmaria.it/2011/01/01/posolstvo-panny-marie-pre-ludstvo-dane-lellovi-01-01-11/?lang=sk