« Späť

Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný...

Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný...

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

 

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi.

06 apríl 2019

 

Drahé deti požehnané z Neba, pozývam Vás žiť viac Slovo môjho Syna Ježiša.

 

Detičky moje, je veľa tých, ktorí ešte neurobili poriadok vo svojom živote. Hovorím Vám deti moje: už dlhý čas klopem na Vaše srdcia, aby ste ich mohli úplne otvoriť pre milosť.

 

Detičky moje, hovorím Vám, ktorí už dlhý čas poznáte Môj príchod: túžim, aby ste sa stali Mojimi apoštolmi, a, cez Vašu vytrvalosť, stanete sa živým Evanjeliom; aby ste sa tak mohli stať darom pre tých, ktorí sú ďaleko od Slova Boha; ak sa však nezačnete modliť od Vašich rodín, nebudete môcť byť svedkami Evanjelia!

 

Hovorím Vám, ktorí túžite stretnúť Kráľa pokoja: začnite kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil pre Vás! Preto som medzi Vami, aby som Vám pomohla prejsť, každý deň, chodníky Boha; dávaním Mojich posolstiev, aby ste sa Vy, moje detičky, počas Vašej cesty necítili byť sami. Lebo nieste sami! Ja som po boku každého z Vás, a podávam Vám moju vystretú ruku, a čakám, že sa jej chytíte!

 

Moje Srdce sa teší, keď sa modlíte spolu. Keď sa spolu modlíte, ste ako anjeli. Prosím Vás, detičky moje: modlite sa, modlite sa, aby ste sa, Vašou modlitbou, nenechali zvädnúť!

 

Preto Vás žiadam, aby ste sa modlili: lebo prostredníctvom Vašich Večeradiel modlitby naplníte sa Duchom Svätým, a práve tam milosť zostúpi na Vás, aby uzdravila Vaše rany. 

 

Hovorím Vám vyvoleným: buďte vytrvalí, a nebojte sa povedať Vaše Áno! Boli ste povolaní svedčiť tieto časy milosti, s vedomím, že pri tom bude aj súženie a utrpenie. Vedzte, že Môj Syn bol prenasledovaný, a aj vy budete prenasledovaní kvôli Jeho láske.

 

Preto Vás povzbudzujem byť každý deň zjednotení s Cirkvou, kráčajúc spolu s pastiermi, navzájom si pomáhať! 

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

 

 Ďakujem Vám, že ste odpovedali na Moje volanie!

 

https://www.incamminoconmaria.it/2019/04/20/posolstvo-pre-ludstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-6-april-2019/?lang=sk

 

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/odpoved-kongregacie-pre-nauku-viery-na-dubium-ohladom-pozehnavania-zvazkov-osob-rovnakeho-pohlavia?fbclid=IwAR2UZOLYONflWCWZySP7Kyxrvjb0RHitFYC3QM8Rh7onEW1VavyUxLBU9Ls

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
https://www.incamminoconmaria.it/2010/06/05/posolstvo-panny-marie-pre-ludstvo-da­ne-lellovi-05-06-10/?lang=sk
Odoslané 28.4.2019 18:34.