Položky so značkou sväté písmo .

Popolcová streda bez svätej omše. Koronavirus. Ododnes nové opatrenia.

Prakticke rady: umývať si často ruky aspoň 40 sekúnd, odstup medzi osobami 1 meter ( v Ankone je zákaz nastupovať do autobusu cez predné dvere; do 3. apríla je v celom Taliansku zakázané slúžiť sväté omše pre verejnosť )podľa možnosti nevychádzať a nenavštevovať preľudnené miesta, nedotýkať sa rukami očí, nosa a úst. Nekašľať do ruky, ale do ramena. Proste, základné pravidlá hygieny. A hlavne...modliť sa denne ruženec v rodine.
Čítaj ďalej o Popolcová streda bez svätej omše. Koronavirus. Ododnes nové opatrenia. »

Komentár kňaza k novembrovému posolstvu.

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI 2. NOVEMBRA 2019 Komentár Charizma Máriinych pútnikov - Pellegrini di Maria je jednoduchá, klasická, evanjeliová a úplne začlenená do duchovnosti Cirkvi vyjadrenej v Konštitúcii Dei Verbum Druhého vatikánskeho koncilu a v Katechizme katolíckej Cirkvi: “Cirkev naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich...,aby častým...
Čítaj ďalej o Komentár kňaza k novembrovému posolstvu. »
Ukazujem 2 výsledkov.