« Späť

PÚŤ ZMIERENIA 4. PRÍBUZNÍ NA OBIDVOCH STRANÁCH ZÁLIVU

PÚŤ ZMIERENIA 4. PRÍBUZNÍ NA OBIDVOCH STRANÁCH ZÁLIVU

Estónci a Fíni majú ako ugrofínske národy spoločný pôvod pri Urale. V minulosti to boli utláčané národy, dnes sú to sebavedomé, rozvíjajúce sa krajiny. Svoju protestantskú vieru už z veľkej časti stratili.

Estónci žili s Lotyšmi dlho v jednom štáte v Livonsku (Terra Mariana), ktorí spravovali nemeckí rytieri. Estónci s Lotyšmi si jazykovo nerozumejú, lebo sú to úplne iné národy s odlišnými jazykmi ako Slováci a Maďari. Estónci sa však nedohovoria ani z Fínmi. Príbuzné jazyky sa za tisícročia vzdialili až tak, že si jazykovo nerozumejú, podobne ako Nemci a Holanďania. Estónci však počas Sovietskeho Zväzu pozerali Fínsku televíziu, tak sa naučili rozumieť po fínsky. Samostatnosť nadobudli až po 1. svetovej vojne, predtým boli ovládaní Nemcami, Švédmi, Dánmi a Rusmi. V Estónsku v súčasnosti žije 69 % Estóncov a 30 % Rusov. Boli sme na trhu, kde automaticky po cene po estónsky, povedali cenu po rusky. Estónsko je jednou z najateistickejších krajín v Európe. Bez vyznania je 54 %, pravoslávnych je 16 % a evanjelikov 10 %.

V stredovekej izbe v Tallinne sme sa zúčastnili estónskej svätej omše v piatok na obed, ktorú celebroval otec dominikán. Vediac, že sme cudzinci, zaspieval piesne z Taizé. Naše spoločenstvo ôsmych ľudí predstavovalo väčšinu účastníkov sv. omše. Po omši sa nám prihovoril.

Z pobaltských hlavných miest nás najviac zaujal Talin. Je to mesto na brehu Fínskeho zálivu s krásnym, romantickým stredovekým centrom, vraj s jedným z najzachovalejších na svete. Úzke kamenné uličky, dvory remeselníkov, gotické kostoly a radnica.

Hlavné mesto Tallinn má krásne historické centrum, blízko ktorého je osobný prístav. Jedným z takých trajektov sme sa neskôr preplavili do Fínska.

Úzka stredoveká ulička sv. Kataríny.

Hlavné námestie s gotickou radnicou pri pohľade z okna stredovekej lekárne.

Ako prvý sme navštívili výrazný hradný kopec. Zaujal nás neveľký gotický kostol Panny Márie, dnes evanjelická katedrála, ktorá bola verejnosti voľne otvorená. Čo nás naozaj šokovalo, bol oltár Panny Márie s Ježiškom aj s možnosťou zapáliť sviečku. Vysvetľujem si to tak, že v Lotyšsku a Estónsku bol prechod na protestantskú vieru rýchly, lebo na ňu prešli vládcovia, nemeckí rytieri. Neboli tu náboženské vojny, tak sa evanjelici nevyhraňovali voči katolíkom napr. odmietaním úcty k Panne Márii.

Biskupská katedrála evanjelickej cirkvi je zasvätená Panne Márii.

Pri oltári Panny Márie sa môžete modliť, zapáliť sviečku a prečítať si z Biblie v rôznych jazykoch.

Na kazateľnici sú obrazy apoštolov s titulom svätý.

Kostol by ste si pri zbežnom pohľade pomýlili s nejakým spišským gotickým kostolom s kalváriou.

Napriek tomu, že Pobaltské krajiny sa v 90. rokoch osamostatnili a sú v EU, tak Únia im toleruje porušovanie práv Rusov. Sú občanmi 2. kategórie bez práva voliť. Je to ako keby skrytá odplata za roky útlaku. Aby som bol spravodliví, Únia jemne tlačí na nich, aby zlepšovali práva menšín. Ony sa s tým neponáhľajú.

Neďaleko evanjelickej katedrály sa týči krásny pravoslávny chrám, ako symbol bývalej cárskej nadvlády. Je to chrám sv. Alexandra Nevského, v Rusku obľúbeného panovníka.

Mesto Tallinn bolo od stredoveku obchodným prístavom. Striedali sa tu obchodníci z mnohých krajín. V centre som zbadal a navštívil i švédsky protestantský kostol a anglikánsky kostol, čo boli pôvodne katolícke gotické kostoly.

Tu sme opäť ako keby na Spiši. Nie je to majster Pavol. Súsošie znázorňujúce Zoslanie Ducha Svätého sa nachádza v anglikánskom kostole.

Celý deň sme mali príjemné počasie, ale ako sme zaparkovali auto na trajekte do Helsínk, začalo pršať a silne fúkať. 85 km cesta desaťposchodovým trajektom trvala 3 hodiny. Miesto sa nám podarilo nájsť len v sále s hlučnou produkciou živej kapely. Túlal som sa po trajekte, aby som našiel miesto na stíšenie, na modlitbu. Všade aj na chodbách a schodiskách znela hudba. Jediné miesto, kde nebolo počuť hudbu bolo na palube, ale tam šibal dážď. Pozoroval som ľudí, čítal som o Fínsku a Helsinkách.

Posledná rozlúčka s veľmi pekným centrom Tallinnu z paluby trajektu do Helsínk.

Keď sme sa blížili k Helsinkám, vyšiel som na palubu a pozoroval som zväčšujúce sa mesto. Moje srdce geológa sa potešilo. Helsinki sú postavené na množstve polostrovov a ostrovov vydlabaných pohybom obrovského ľadovca z tvrdej žuly a ruly. Niektoré zálivy vbiehajú až do centra. Ubytovali sme sa na dve noci v okrajovej štvrti Helsínk v príjemnom modernom internáte, ktorý mal pre nás nezvyklé vymoženosti pre postihnutých. Moderným metrom sme boli za 20 minút v centre.

Ruský cár stráži hlavné námestie s mnohými vládnymi budovami Fínska. V strede sa nachádza bývalý pravoslávny chrám v klasicistickom štýle, ktorý je dnes najdôležitejším chrámom evanjelickej cirkvi vo Fínsku. Helsinki majú architektúru podobnú na Petrohrad, keďže Fínsko bolo od začiatku 19. storočia súčasťou Ruskej ríše.

Fínsko je tvorené hlavne Fínmi (88 %), ale má aj švédsku menšinu (5 %), ktorá má veľké kultúrne a jazykové práva, čo je veľký nepomer k Rusom v Pobaltských štátoch. Vo Fínsku je 70 % evanjelikov a 27 % ľudí bez vyznania. Samostatnosť nadobudli až po 1. svetovej vojne, predtým boli ovládaní Švédmi a Rusmi.

Pravoslávna katedrála Usnutia Panny Márie je postavená na oblej skale typickej pre Helsinki, ktorú obrúsil ľadovec. Kostol je činný, bol som svedkom krstu, na zemi pred kostolom svietili lupienky kvetov ako dôkaz sobáša.

Helsinki sú známe architektonicky cennými modernými budovami. Nevšednou stavbou je evanjelický „Kamenný kostol“ (Temppeliaukion Kirkko) vyvŕtaný do pevnej ruly v roku 1969.

S lístkom MHD sme sa dostali na loď, ktorá nás zaviezla na ostrov, kde je pevnosť Suomenlinna.

Proti ruským vojenským výpadom dali Švédi postaviť v polovici 18. storočia opevnenie Suomenlinna, nazývaný fínsky hrad. Nachádza sa na šiestich skalnatých ostrovoch 4 km od centra. Cestou na ostrov Suomenlinna som sedel vedľa mamy s dcérou, ktoré sa rozprávali v domácej reči. Samozrejme, že som nič nerozumel, ale zdalo sa mi, ako keby pri mne sedeli Maďarky. Prízvuk a výslovnosť samohlások veľmi pripomínali maďarčinu ako jednu z ugrofínskych jazykov.

Fíni majú veľmi pekný vzťah k prírode. Aj na ostrovoch s pevnosťou Suomenlinna trávia voľný čas.

Výletné miesto Suomenlinna využili študenti na spoločné hry a tance.

Podarilo sa nám dvakrát navštíviť Katolícku katedrálu sv. Henrika, ktorý v 12. storočí evanjelizoval Fínov a zomrel ako mučeník. Prvú svätú omšu v sobotu večer slúžil po fínsky kňaz čínskeho výzoru. V nedeľu doobeda ju po anglicky celebroval kňaz z Rwandy, ktorý sa nám po liturgii prihovoril.

Katedrála sv. Henrika patróna Fínska zhromažďuje katolíkov z mnohých kontinentov.

Po nedeľnej svätej omši sme sa vydali na cestu do Ruska. Mali sme zmiešané pocity medzi obavou z hranice EU - Rusko a dôverou, že Boh sa postará. Ako to dopadlo sa dozviete nabudúce.