« Späť

STĹPY CIRKVI - APOŠTOLI A EVANJELISTI NA ÚZEMÍ APENINSKÉHO POLOOSTROVA

STĹPY CIRKVI - APOŠTOLI A EVANJELISTI NA ÚZEMÍ APENINSKÉHO POLOOSTROVA

Taliansko a zvlášť Rím s Vatikánom uchovávajú vzácne ostatky zakladateľov kresťanskej cirkvi. Relikvie vďaka Ježišovi Kristovi sprostredkovávajú živých apoštolov a evanjelistov v nebi.

V rámci púte do Talianska v roku 2022 sme si naplánovali málo známu svätyňu v Salerne južne od Neapola. Tu sa v centre mesta v zaujímavej Katedrále Panny Márie Anjelskej, sv. Matuša a sv. Gregora Veľkého nachádzajú ostatky apoštola a evanjelistu sv. Matúša.

Prečo má ten kostol toľko titulov? Pôvodne tu bol vybudovaný rímsky chrám, na ktorého ruinách postavili ranokresťanský kostol zasvätený Panne Márii. Relikvie sv. Matúša sa dostali v 5. storočí do Velie v Lucanii (južné Taliansko). Tu ich po 4. storočiach objavil mních Atanáz. V roku 954 boli prenesené do Salerna, kde pre ne prestavali starý kostol na Katedrálu v rokoch 1080 až 1085. Kostol bol vysvätený v roku 1084 pápežom Gregorom VII., ktorý tu bol v exile. V 17. storočí bol chrám barokovo upravený.

V úzkych uličkách mesta Salerna nachádzajúceho sa na brehu mora bolo ťažké nájsť miesto na parkovanie. Zastali sme na nevhodnom mieste asi sto metrov od chrámu a rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna skupina strážila auto a druhú som viedol do Katedrály, do jej podzemia. Napriek krátkosti času som mal krásne stretnutie s evanjelistom a apoštolom Matúšom. Pripomenul mi ako ma v čase obrátenia na kresťanstvo dojal k slzám film Evanjelium podľa Matúša a ako som sa učil naspamäť reč na hore z jeho evanjelia. Sv. Matúš mi opäť sprostredkoval skúsenosť, že pri ostatkoch svätých sú oni duchovne silne prítomní, tu je nebo prepojené so zemou. Z tohto dôvodu kresťania vyhľadávajú miesta pochovania svätých žien a mužov.

Salerno južne od Neapola pri brehu Tyrrhenského mora s vežou katedrály vpravo.

Katedrála Panny Márie Anjelskej, sv. Matúša a sv. Gregora Veľkého v Salerne.

Hrobka sv. Matúša v podzemí katedrály je vyzdobená vzácnymi talianskymi mramormi.  

Relikvie sa nachádzajú v nižšom poschodí, kde sú rozžaté kahance.

Netradičný ale sympatický pohľad na Svätého Matúša ako spoločensky neohrabaného autistu ale obdareného mnohými talentami a čistým srdcom je v príťažlivom americkom seriáli o Ježišových učeníkoch The Chosen (Vyvolení) so slovenskými titulkami. Neďaleko Neapola je i mesto Amalfi s ostatkami sv. Ondreja a mestečko Conca dei Marini s ostatkami sv. Barnabáša.

Apeninský polostrov je územie, ktoré je najbohatšie na prvých členov vznikajúceho kresťanstva, ktorí sú stĺpmi cirkvi. Nachádzajú sa tu ostatky ľudí, ktorí osobne poznali Ježiša, počúvali ho, dotýkali sa Ho, zažili Jeho Božstvo i človečenstvo. Výnimkou je sv. Ján, ktorého ostatky nie sú známe a sv. Jakub, ktorý je pochovaný v Santiagu de Compostela v Španielsku. Mesto Rím včítane Vatikánu sústreďuje najviac svätých relikvií. Mali sme privilégium prežiť svätú omšu slovenských pútnikov vo Vatikáne pri hrobe sv. Petra vo Vatikáne a pri hrobe sv. Pavla v Ríme.

Starobylá mozaika a baldachýn nad hrobom sv. Pavla v Bazilike sv. Pavla za hradbami.

Cestou domou sme prenocovali v Padove, ktorá sa nachádza neďaleko Benátok. Tu je najväčším duchovným lákadlom Katedrála sv. Antona Paduánskeho. Tisícky pútnikov sa pristavujú pri jeho hrobe a prosia ho za rôzne nevyriešiteľné potreby alebo mu ďakujú za už vypočuté prosby. V tieni františkána sv. Antona sa v Padove nachádzajú v Kostole sv. Justíny ostatky sv. Lukáša, autora krásneho Evanjelia podľa Lukáša a nadväzujúcich Skutkov apoštolov. Na opačnej strane kostola je podobný sarkofág, v ktorom sú pravdepodobne ostatky sv. Mateja, apoštola náhradníka za zradcu Judáša.

Najväčšie námestie v Padove s chrámom Santa Giustina.

Chrám Santa Giustina s ostatkami sv. Lukáša a sv. Mateja.

Sarkofág s relikviami sv. Lukáša evanjelistu.

Sarkofág s relikviami sv. Mateja apoštola.

Prikladám tabuľku, kde sú zobrazení Ježišovi najbližší ľudia počas Jeho pôsobenia na zemi alebo krátko po ňom.

svätý

pôvod, povolanie

pôsobenie po Ježišovom odchode

smrť

miesto ostatkov (relikvií)

Peter apoštol

Betsaida – rybár

Jeruzalem, Rím, listy

Rím ukrižovanie dolu hlavou, 64-67

Bazilika sv. Petra, Vatikán

Ondrej apoštol

Betsaida – rybár, brat Petra, učeník Jána Krstiteľa

južná Ukrajina, Grécko, Turecko

Patras, Grécko, ukrižovanie na kríž v tvare X, 60-67

1208 Amalfi pri Neapole; 1964 Patras lebka

Jakub Starší apoštol

Betsaida – rybár

Jeruzalem, Samária,  Španielsko

sťatý v Jeruzaleme, 44

8. stor. Španielsko, 9. st. Santiago de Compostela

Ján apoštol, evanjelista

Betsaida – rybár, brat Jakuba

Efez, Patmos, Turecko, evanjelium cca v 95, listy, Zjavenie

Selčuk pri Efeze, Turecko, 100-101

nie je - asi s telom vzatý do neba

Bartolomej apoštol

Kána Galilejská

od Malej Ázie po Indiu, Etiópia

Arménsko, Azerbajdžan, alebo Irán, stiahnutý z kože a ukrižovaný, 51-71

10. stor. Rím: kostol San Bartolomeo all'Isola; lebka Frankfurt/Mohanom

Filip apoštol

Betsaida, pravdepodobne učeník Jána Krstiteľa

Grécko, Turecko

Hierapolis, Turecko, ukrižovaný dolu hlavou v 81

560 Rím: Bazilika Dvanástich svätých apoštolov

Jakub Mladší (Alfejov) apoštol

Galilea, Ježišov bratranec

1. biskup v Jeruzaleme

Turecko, Jeruzalem, ukameňovaný, 62

Rím: Bazilika Dvanástich svätých apoštolov; lebka Benátky Chrám sv. Marka

Tomáš apoštol

Pansada, Galilea

Izrael, India, Madras

Madras, prebodnutý oštepom, 68-72

1258 Ortona, v regióne Abruzzo v Taliansku

Matúš (Lévi) apoštol, evanjelista

Kafarnaum, Izrael, mýtnik, vzdelaný

Izrael, Etiópia, evanjelium 60-80

Etiópia, zabitý, 60-74

954 Salerno neďaleko Neapola

Júda Tadeáš apoštol

Banias?, Izrael

Izrael, Arábia, Sýria, Irak

Bejrút, Sýria alebo Irán sťatý, cca 65

7.-8. stor. Bazilika sv. Petra vo Vatikáne

Šimon Kananejský, Horlivec, apoštol

Kána Galilejská, zelóta – príslušník militantnej sekty

Egypt, Mezopotámia, Perzia

Edessa, Turecko alebo Irak, pobrežie pri Kaukaze, zabitý mečom, rozpílený, 107

1665 Bazilika sv. Petra vo Vatikáne; časť Kolín/Rýnom

Matej apoštol

Betlehem?

Júdea, Gruzínsko, Etiópia?

Jeruzalem alebo Etiópia, ukrižovanie, 63 (80)

Bazilika sv. Justíny v Padove; Trevír v Nemecku

Pavol apoštol

Tarzus, Turecko, cca 5, vzdelaný

Izrael, Sýria, Turecko, Grécko, Rím, listy

Rím, sťatie mečom, 64-67

Rím, Bazilika sv. Pavla za hradbami

Barnabáš apoštol

Cyprus, spoločník sv. Pavla, zo 72 učeníkov Ježiša?

Malá Ázia, Rím, Miláno, Cyprus

Salamína, Cyprus, ukameňovanie, 61

Salamína, Cyprus; lebka Conca dei Marini pri Neapole

Svätý Lukáš evanjelista

Antiochia (Turecko), lekár, maliar?

Rím, Grécko, Egypt, evanjelium cca v 80, Skutky apoštolov

Grécko, Téby, 84

Bazilika sv. Justíny v Padove; lebka Praha Chrám sv. Víta; Téby GR

Svätý Marek evanjelista

Izrael, Jeruzalem, vzdelaný

Izrael, Rím, Alexandria, evanjelium cca v 70

Alexandria, vláčenie ulicami, asi 74

9. stor. Chrám sv. Marka, Benátky

 

V budúcom príspevku sa zameriam na duchovný turizmus vo všeobecnosti. Ak ste si nevybrali dovolenkovú lokalitu, môžete sa inšpirovať. Ak už máte vybratú krajinu, môžete si podľa priloženej tabuľky doplniť miesto duchovného pookriatia.