Blog

« Späť

Božia logika pri povolávaní človeka

"Čo je svetu bláznivé to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval." 1Kor 1;27-29

 

Pavol nám v tomto úryvku predstavuje Božiu logiku, pre nás niekedy ťažko pochopiteľnú.

Boh si vyberá ľudí úplne náhodne. Napríklad praotec Abrahám- človek pochádzajúci z pohanského Uru spoznáva Boha a stáva sa naším praotcom. Jakub- podvodne získal prvorodenstvo a ako prvý sa stretáva priamo s Bohom. Mojžiš- vychovávaný v prepychu faraónovho dvora sa stáva vodcom Izraelitov do Kanaánu aj napriek jeho rečovej chybe.

Spomedzi Izaiho synov si Boh vyberá za kráľa práve najmladšieho syna Dávida, aby ostatným Dávidovým synom ukázal, že na kráľovskú hodnosť netreba byť vysoký a silný.

Ako pracuje Božia logika pekne vidno aj pri povolaní proroka Izaiáša. Izaiáš hovoril: „Beda, mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami“. Boh na jeho slová reaguje poslaním serafína, ktorý v ruke držal uhlík, ktorý zobral kliešťami z oltára, dotkol sa Prorokových úst a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!“ Iz 6;5-7

V novom zákone medzi najsilnejšie udalosti patrí povolanie Márie za rodičku Ježiša Krista. Pre Máriu boli šokujúce slová ktoré jej povedal anjel Gabriel, že dieťa kroré počne z Ducha Svätého je Ježiš, syn Najvyššieho.

Povolanie apoštolov je tiež dielom Božej logiky. Niekomu sa zdá, že Ježiš sa zbláznil keď za apoštolov povoláva obyčajných, nevzdelaných rybárov a Židmi nenávideného mýtnika Matúša. Boh tým, že povolal takých ľudí akých povolal hodil rukavicu do tváre vtedajšej židovskej vzdelanosti reprezentovanej veľkňazmi, zákonníkmi a farizejmi.

Pre mňa najsilnejšie povolanie je povolanie Pavla. Pavol prenasledoval kresťanov a z horliteľa za židostvo sa stal ohlsaovateľ evanjelia a učiteľ národov.

Boh si nevyberal ani nevyberá ľudí na základe ich fyzických znakov, ale vyberal a vyberá si ich na základe vnútra. Boh sa nikdy nikomu netlačil, aby ho povolal za svojho nasledovníka alebo ohlasovateľa Jeho vôle. Boh dá otázku a čaká na odpoveď. Od niektorých dostal odpoveď hneď, od niektorých odpoveď dostal až po dlhšom čase-Augustín.

Nebojme sa otvoriť Bohu, nebojme sa odpovedať na Jeho volanie

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Amen! "Nehovor: "Mladučký som," lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. (Jer 1,7)

Ďakujem za povzbudenie. Mám rád túto Božiu logiku, kde sa sila dáva slabým, aby boli silní tohot sveta zahanbení.
Odoslané 21.11.2012 14:31.
Ďakujem za požehnanie prinášajúci príspevok a ďakujem Bohu za jeho úžasnú "logiku". emoticon
Odoslané 22.11.2012 16:43.