« Späť

Farské oznamy - 4. adventná nedeľa

Farské oznamy
4. adventná nedeľa
od 22. 12. 2014 do 28. 12. 2014
Od 18. decembra 2014 do 6. januára 2015 je farská kancelária zatvorená. V nutných prípadoch nás kontaktujte emailom.
 
Spovedanie za účasti viacerých kňazov sa v našom kostole v tomto týždni uskutoční ešte zajtra 22. decembra (pondelok) v čase 15:30 – 18.30 hod. Prosím, aby ste využili túto príležitosť.
 
Na Štedrý deň – 24.12. – budú sv. omše o 16:00 a 23:00 hod. (o 7:00 hod. sv. omša nebude). Na slávnosť Narodenia Pána – 25.12., ktorý je prikázaným sviatkom, budú sv. omše ako v nedeľu: 8:00, 9:30, 11:00, 18:00.
 
Počas vianočných sv. omší sa koná farská ofera. Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň.
 
Na sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, budú sv. omše ako v nedeľu: 8:00, 9:30, 11:00, 18:00.
 
Chcem poďakovať všetkým, ktorí v tomto roku pomáhajú s vianočnou výzdobou kostola. Nech im Pán odplatí ich námahu.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/?page=oznamy