« Späť

11. október - výročie posvätenia chrámu. Farské oznamy.

Farské oznamy
27. nedeľa v cezročnom období
od 6. 10. 2014 do 12. 10. 2014
Dnes (v nedeľu) o 17:00 hod. Vás pozývame na adoráciu.
 
Veriaci, ktorý 11. októbra (výročie posvätenia chrámu) navštívi náš farský kostol sv. Alžbety, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (por. Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 6).
 
Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu a žiaci 8.,9. ročníka, stredoškolskí študenti a dospelí, ktorí chcú v našej farnosti prijať sviatosť birmovania, nahlásia túto svoju žiadosť tak, že do 10. októbra 2014 vyplnia žiadosť, ktorú nájdu na našej internetovej stránke a v úradných hodinách ju prinesú do farskej kancelárie.
 
Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku svätého Vojtecha v Bratislave vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2015.