« Späť

Prijať krst a Eucharistiu z rúk arcibiskupa

Prijať krst a Eucharistiu z rúk arcibiskupa

Po dlhých prípravách konečne nastal ten deň, keď deviati dospelí katechumeni v našej farnosti prijali sviatosť krstu. Tiež prvýkrát prijali sviatosť eucharistie. Pripravovali sa poctivo a niektorí veľmi dlho - viac ako rok. Ale vyplatilo sa.

Vyzdobený kostol. Predné lavice vyhradené pre tých, ktorí dnes majú výnimočný deň. Sviatočná atmosféra.

Zvonček ohlásil začiatok svätej omše, vzápätí sa organ rozoznel slávnostnou melódiou. Celebranti vchádzajú v sprievode cez celý kostol a závere procesie kráča bratislavský arcibiskup a metropolita Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský.

Dnešný deň je pre našich katechumenov výnimočný. Po dlhých prípravách prijmú najdôležitejšiu sviatosť každého kresťana - sviatosť prijatia medzi Božie deti - sviatosť krstu. Vyznajú svoju vieru, zložia sľub a prijmú svetlo kristovo v podobe zažatej sviece i symbol nového života - čistú bielu štólu. Zážitok z tejto slávnosti azda ešte umocnilo, že pomazanie krizmou i prúd krstnej vody katechumeni prijali z rúk najvyššieho slovenského cirkevného hodnostára arcibiskupa Zvolenského.

Dnešný deň priniesol našim katechumenom ešte jeden významný medzník. Keď už dostali nezmazateľný znak Božích detí, nič nebránilo tomu, aby prijali aj telo najsvätejšieho Spasiteľa vo Sviatosti Oltárnej. Takisto z rúk otca arcibiskupa.

Bola to krásna slávnosť sprevádzaná spevom klasických nápevov (v latinskom jazyku) v podaní speváckeho zboru z nášho kostola. Ale najviac ma teší, že máme zase nových bratov a sestry. Želám im radostný život naplnený Božou milosťou a prežitý v Božej prítomnosti.

 

PS: V závere sv. omše je zvykom ďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti i na jej priebehu. Medzi mnohými, ktorí dali svoj čas, sily a schopnosti v prospech dôstojnej oslavy, náš pán farár zvlášť poďakoval žene, ktorá týchto mladých ľudí celý čas pripravovala na prijatie sviatostí - Zuzke Rapkayovej. Nebolo ľahké prispôsobiť sa časovým možnostiam niektorých z nich. Ale verím, že tak, ako sa "tete Zuzke" podarilo zapáliť oheň viery vo mne počas rokov mladosti, určite sa to s (po)mocou Ducha svätého podarilo aj u týchto mladých kresťanov.

 

____________________________
Ilustračný obrázok - zdroj môj archív.