« Späť

24 hodín pre Pána, VIKVETFEST, krížová cesta - Farské oznamy.

Farské oznamy
3. pôstna nedeľa
od 9. 3. 2015 do 15. 3. 2015
Krížovú cestu sa v tomto týždni budeme modliť v piatok o 17:00 hod.
 
Svätý Otec František podporil podnet Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a želá si, aby sa Cirkev po celom svete zapojila do podujatia "24 hodín pre Pána". V piatok 13. marca od 17.00 hod. budú otvorené kostoly na mnohých miestach sveta pozývať k adorácii a k svätej spovedi. Akcia "24 hodín pre Pána", ktorá sa ako nová tradícia bude konať každý rok v pôste, chce pozvať veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Naši otcovia biskupi sa zúčastnia programu v Katedrále sv. Martina, kde najbližší piatok 13. marca bude od 17.00 hod. eucharistická adorácia, príležitosť k sv. spovedi, možnosť duchovného rozhovoru s biskupom alebo kňazom. O 20.00 hod. sa program zakončí pobožnosťou krížovej cesty. Informácie nájdete aj na plagáte na výveske. Všetci ste srdečne pozvaní prežiť čas s Pánom.
 
V utorok 10. marca 2015 pri príležitosti výročia posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave bude v našom katedrálnom chráme o 17.00 hod. celebrovať slávnostnú sv. omšu pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.
 
Pozývame všetkých mladých na VIKVETFEST - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015. Tohtoročné motto od pápeža Františka znie: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Jednodňový program mladým ponúka: ranné chvály v kláštore františkánov, sprievod s ratolesťami, sv. omšu v Katedrále sv. Martina, agapé, diskusiu s biskupmi, katechézy, prácu v skupinkách, hudobný program a krížovú cestu ulicami Starého Mesta. Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke www.mladezba.sk.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/?page=oznamy