« Späť

Prvé sv. prijímanie, Nanebovstúpenie Pána, Zbierka solidarity... - Farské oznamy.

Farské oznamy

 
od 26. 5. 2014 do 1. 6. 2014
Vo štvrtok tohto týždňa máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú o: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00 hod. Aj v stredu večer o 18:00 hod. bude už sv. omša z tohto sviatku.
 
Na budúcu nedeľu budeme s celou Cirkvou sláviť 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Bude sa konať aj zbierka na naše katolícke masmédiá. Všetkým darcom už teraz vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!
 
Budúca nedeľa je prvou nedeľou v novom mesiaci. Od 17:00 hod. do večernej sv. omše bude adorácia, na ktorú vás pozývame.
 
Na prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť pontifikálnu sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.
 
Keďže balkánske krajiny zasiahli povodne, ktoré boli jednými z najničivejších v histórii, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú a materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. Ďakujeme všetkým za solidaritu s tisíckami rodín v núdzi.
 

V tomto týždni z piatka (30. mája) na sobotu (31. mája) sa v kostole Svätej rodiny v Petržalke uskutoční celonočná adorácia za manželstvá a rodiny. Na začiatku o 18.00 hod. bude sláviť sv. omšu otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, potom o 19.00 hod. bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť. Adorácia, ktorú budú počas celej noci animovať farnosti, spoločenstvá a hnutia sa zakončí v sobotu ráno o 7.00 hod. Všetkých srdečne pozývame modliť sa v Pánovej prítomnosti na tak dôležité úmysly akými sú manželstvo a rodina.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Dnes 25. 5. 2014 bude pri sv. omši o 11:00 slávnosť prvého svätého prijímania.
Modlime sa za prvoprijímajúce dietky, aby verne kráčali za pánom Ježišom po celý svoj život.
Odoslané 25.5.2014 2:38.