« Späť

Biskup Jozef Haľko v Modrom kostole

Znovu vkladám oznamy na tento týždeň. Za pozornosť stojí napr. sv. omša celebrovaná naším "farníkom" biskupom Jozefom Haľkom, ale určite aj ďalšie oznamy hlavne organizačného charakteru. Pozor, počas adventu nebude sv. omša o 7:00 v utorok a štvrtok.

Farské oznamy
1. adventná nedeľa
od 3. 12. 2012 do 9. 12. 2012
V dnešnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu. Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň.
 
V adventnom období vás v utorok a štvrtok pozývame na rorátne sv. omše o 6:00 hod., ktoré sa slávia ešte za tmy. Kostol sa otvorí tesne pred sv. omšou, pričom sv. ruženec sa bude modliť až po skončení sv. omše, kedy budeme v tieto dni aj spovedávať. V tieto dni (v utorok a štvrtok) už potom nebude sv. omša o 7:00 hod. Prosím, aby tento oznam registrovali aj tí, ktorí majú úmysly sv. omší v tieto dni, pričom o rorátoch boli oboznámení pri zapisovaní úmyslov.
 
V stredu vás srdečne pozývame na večernú sv. omšu, ktorú v rámci novény k Nepoškvrnenej Panne Márii bude celebrovať pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
 
V stredu, 5. 12., vás bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva o 20:00 do katedrály sv. Martina na biblické stretnutie formou Lectio divina. Téma stretnutia je: Rešpekt a vďačnosť voči rodičom (Sir 3,1-18). Spoločný odchod spred nášho kostola je o 19:30 hod.
 
Vo štvrtok tohto týždňa vás o 17:30 pozývame na adoráciu v rámci Roku viery a na prvý piatok od 17:00 hod. do sv. omše.
 
V sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú o 7:00, 9:00 a 18:00 hod. Už aj v piatok večer bude sv. omša z tohto sviatku. V sobotu, 8. 12., vás o 10:30 hod. pozývame do bratislavského kostola Najsvätejšej Trojice, kde pán arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zasvätí hlavné mesto SR Panne Márii.
 
Pri ohlasovaní evanjelia výraznou mierou pomáhajú aj katolícke médiá. Televízia Lux je katolícka televízia s celoslovenským pokrytím, ku ktorému najviac prispela možnosť jej príjmu cez satelit Astra. Pre Vás a Vašich známych, ktorí majú záujem sledovať Televíziu Lux cez satelitný príjem, je potrebné dať nanovo vyhľadať voľné programy a zaradiť si ju do programovej ponuky. Prípadné otázky Vám zamestnanci televízie ochotne zodpovedajú. Kontakty a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.tvlux.sk.