« Späť

Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Svetový deň chorých, štúdium teológie... - Farské oznamy.

Farské oznamy
5. nedeľa v cezročnom období
od 9. 2. 2015 do 15. 2. 2015
Otec František vyhlásil dnešný deň (8. február 2015) za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel. Zároveň Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sa uskutoční dnes (v nedeľu 8. februára 2015) o 19.00 hod. v jezuitskom kostole v Bratislave.
 
Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca.
 
V stredu 11. februára - na spomienku Panny Márie Lurdskej - si pripomíname 23. Svetový deň chorých. V duchu vzájomnej solidarity a pozornosti k našim chorým a trpiacim blížnym Vás pozývame na sv. omšu, ktorú budú v tento deň o 18.00 hod. v kostole sestier alžbetínok v Bratislave sláviť naši otcovia biskupi. Osobitne sú pozvaní lekári, lekárky, zdravotné sestry, ošetrovatelia, všetci zdravotnícki pracovníci i tí, ktorí sa doma starajú o chorých.