« Späť

Druhá pôstna nedeľa - Farské oznamy

Farské oznamy
 
od 2. 3. 2015 do 8. 3. 2015
Dnešná nedeľa je prvou nedeľou v novom mesiaci. O 17:00 hod. vás pozývame na adoráciu do večernej sv. omše.
 
V tomto týždni máme aj prvý piatok v novom mesiaci. V piatok po večernej sv. omši bude prvopiatková adorácia.
 
Krížovú cestu sa v tomto týždni budeme modliť v piatok o 17:00 hod.
 
Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca.
 
V stredu 4. marca o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o márnotratnom synovi s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.
 
Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu krížovej cesty do Katedrály sv. Martina každý pôstny piatok o 20.00 hod.
 
V uplynulom období sa na Blízkom východe udiali mnohé násilné udalosti namierené proti kresťanom a iným náboženským skupinám. Poprava koptských kresťanov v Lýbii, únos minimálne 90 asýrskych kresťanov v Sýrii sú len poslednými aktami nenávisti, ktorú je nutné mierovými prostriedkami zastaviť. Ľudia sú prenasledovaní a mučení len pre ich vieru. Z tohto dôvodu sa v utorok 3. marca o 17.00 hod. uskutoční na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave zhromaždenie na podporu kresťanov prenasledovaných vo svete. Cieľom tohto stretnutia je vyzvať OSN, Európsku úniu, Slovenskú republiku a všetky krajiny na ochranu prenasledovaných kresťanov a iných náboženských menšín vo svete. Odporúča sa prísť v oranžovej veste, či oblečení a so sviečkou v ruke.