« Späť

Farské oznamy - Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy
Nedeľa Najvätejšej Trojice
od 1. 6. 2015 do 7. 6. 2015
V pondelok, 1. júna, budeme po rannej a večernej sv. omši v sakristii zapisovať úmysly sv. omší na mesiace júl a august.
 
Vo štvrtok, 4. júna, je prikázaný sviatok - slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše v našom kostole budú: o 7:00, 9:00, 16:00 a 18:00 hod. Po slávení sv. omše o 18:00 hod. sa bude konať procesia po kostole. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na speve Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V stredu bude večerná sv. omša už z tohto sviatku.
 
Na prvý piatok vás v tomto týždni pozývame na adoráciu, ktorá bude na konci večernej sv. omši. V nedeľu prvonedeľná adorácia nebude.
 
V piatok a v sobotu (5. a 6. júna 2015) sa v Trnave na Trojičnom námestí bude konať festival Lumen. Pozývame naň všetkých, najmä mladých ľudí.
 
V stredu 3. júna sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční desiate modlitbové stretnutie s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.
 
Vo štvrtok 4. júna 2015 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená biskupom, po ktorej sa uskutoční eucharistická procesia so štyrmi oltárikmi vo vnútornom priestore Katedrály.
 
Verejná oslava sviatku Božieho tela sa bude konať v nedeľu 7. júna na Primaciálnom námestí v Bratislave. Sv. omša sa začne o 10.30 hod. Po nej pôjde procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou ulicami Bratislavy. Všetkých srdečne pozývame i týmto spôsobom sa verejne prihlásiť k Ježišovi Kristovi a vydať pred svetom svedectvo našej viery. Z dôvodu tejto slávnosti na budúcu nedeľu, 7. júna, nebudú sv. omše o 9:30 a 11:00 hod.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/