« Späť

Kvetná nedeľa, predveľkonočné spovedanie a iné - farské oznamy

Farské oznamy
5. pôstna nedeľa
od 7. 4. 2014 do 13. 4. 2014
Od 14.04.2014 do 22.04.2013 bude farská kancelária zatvorená!
 
Na Kvetnú nedeľu si v našom kostole pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema pri sv. omši o 11.00.
 
Už v túto nedeľu Vám oznamujeme, že spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční v pondelok a utorok Veľkého týždňa: 14. a 15. apríla. Prosím, aby ste využili túto príležitosť.
 
Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu krížovej cesty do Katedrály sv. Martina v piatok o 20.00 hod.
 
Na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa uskutoční v Bratislave celodiecézne stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný, srdečne pozývame všetkých mladých. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom v Katedrále, agapé, diskusia s biskupmi, workshopy. Stretnutie mládeže bude popoludní prepojené s pochodom "Bratislava za život". Hudobný program sa začne o 15.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí a na 17.00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady. Pozývame pripojiť sa a poukázať tak na dôležitosť ochrany každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.
 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na prezentáciu slovenského prekladu apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Evangelii gaudium (Radosť evanjelia), ktorej pápež pripisuje programový význam. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 o 16.00 hod. v aule fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
 
Pozývame Vás na podujatie s názvom "Piatok”, ktoré znamená neísť počas obedňajšej prestávky v piatok na obed do jedálne či reštaurácie, ale dať si iba pôstnu polievku a ušetrenými peniazmi podporiť mnohodetné rodiny v núdzi. Vydávanie polievky, na ktorom sa zúčastnia aj bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční tento piatok 11. apríla v jedálni u Milosrdných bratov na Námestí SNP od 12.00 do 14.00 hod.